Toename Zeearenden in Nederland

Van de site van SOVON:

Zeearend

Het aantal Zeearenden dat broedt in Nederland zit in de lift. Het leidde in 2017 tot oprichting van de Werkgroep Zeearend Nederland.
Na vestiging van het eerste zeearendenpaar in de Oostvaardersplassen in 2006, ontwikkelde zich schoorvoetend een Nederlandse broedpopulatie. In 2009 volgde nestbouw in het Lauwersmeergebied, in 2010 in het Zwarte Meer. Sinds 2014 kent de groei van het aantal nestelende Zeearenden in ons land een versnelling.

Lees hier het hele bericht.