Uiterwaarden Everdingen; ochtendexcursie tot ±13.00 uur – afd. Nieuwegein/IJsselstein

Een nieuwe excursie. In de periode 2000-2007 zijn deze uiterwaarden heringericht in het kader van ‘Ruimte voor de Rivier’ met natuurontwikkeling. De oude weidegronden maakten plaats voor een nieuw natuurgebied met veel water, dat inmiddels een grote vogelrijkdom kent, ook in de winter. We gaan er een stukje lopen en laten ons verrassen! Eenden, zwanen, ganzen, steltlopers, en wie weet wat nog meer…
Excursieleiding: coördinatiegroep. Vertrek om 8.30 uur vanaf het Veerhuis.
Kosten: €1,70 (op basis van volle auto’s).
Uiterlijk 24 uur van tevoren aanmelden bij moniquekersten@vogelwacht-utrecht.nl of 030-6050628.