Veel muizen en een goed broedsucces van uilen

Van de site van SOVON:

© Erwin van Laar

Kerkuilen

Het gebeurde in 2014. En in 2019 weer: een heuse muizenexplosie, althans in grote delen van het land. In Friesland werden weer hele graslandpercelen kaalgevreten door veldmuizen. Andere muizensoorten, zoals de rosse woelmuis, leken echter niet te pieken of lieten hooguit lokale uitschieters zien (bosmuis). De veldmuis-bonanza lokte minimaal 70 paar Velduilen naar Friesland. Hoe reageerden de andere uilen op deze zeer gunstige voedselsituatie?
Vogelaars die uilennesten controleren, brengen de effecten van de muizenstand prachtig in beeld. Ze vullen nestkaarten in met broedgegevens over onder ander de Steenuil (werkgroep STONE) en Kerkuil (KWN). Op basis van de eerste lichting digitaal ingestuurde nestkaarten kunnen we al een voorlopig (want nog onvolledig) beeld schetsen van drie uilensoorten. Van roofvogels is het beeld nog te onvolledig om cijfers te kunnen presenteren. Daarvan verloopt de administratie nog grotendeels via papieren nestkaarten, die later ingevoerd worden.
Lees hier het hele bericht.