Veldgids exoten

Veldgids Exoten_crVeldgids Exoten

Niet direct een veldgids waar je als vogelaar naar op zoek bent maar die al lezend wel gaat boeien. De  soorten waartoe de auteurs zich hebben beperkt, vallen – zoals de titel doet vermoeden –  onder de definitie ‘exoten’. De auteurs volgen daarbij  zoveel mogelijk de door ministerie van EZ en internationaal aanvaarde definities.

De in deze gids besproken selectie omvat uiteindelijk 150 soorten. Deze worden opgesplitst in drie groepen: land, zoet water en zout water. Op een enkele uitzondering na, staan afbeelding en beschrijving op één bladzijde. De soorten worden op een systematische wijze behandeld. Repeterend zien we: herkenning, gelijkende soorten, ecologie, herkomst, de manier waarop ze in ons land zijn aangekomen en jaar van aankomst. Er wordt aandacht besteed aan de verspreiding en de gevolgen daarvan voor de flora en fauna in ons land. Ook het beheer komt beperkt ter sprake.

Ronduit jammer is de keus van de lettergrootte of moeten we in dit geval spreken over de letterkleinte?

Bilthoven 11-07-2013

Veldgids Exoten
Auteurs: Rob Leewis, Leni Dusitermaat, Arjan Gittenberger, Tom van der Have,   Menno Soes en Johan van Valkenburg
Uitgever: KNNV Uitgeverij
ISBN: 978 90 5011 433 2
Prijs: € 34,95