Veldmuizen trekken ook elders in Europa Velduilen aan

Van de site van SOVON:

© GMD

Velduil met veldmuis

Op de Landelijke Dag eind november 2019 werden in een propvolle zaal in De Reehorst (Ede) resultaten gepresenteerd van broedende Velduilen in Friesland en elders in Nederland. Inmiddels wordt duidelijk dat dit fenomeen zich voordeed op meer plekken in Europa. Een impressie.

Nomaden

Dat Velduilen echte nomaden zijn, en daar gaan broeden waar ze zich volop tegoed kunnen doen aan muizen, is bekend. Aan de velduileninvasie in Friesland in 2014 gingen bijvoorbeeld jaren met veel Velduilen in Zweden (2011) en Engeland (2012) vooraf, terwijl ook West-Vlaanderen en Hongarije in 2014 onverwacht veel broedende Velduilen hadden. In het oosten van Polen was dat vervolgens in 2015 het geval. In alle gevallen profiteerden de Velduilen van florerende muizenpopulaties. In 2014 in Friesland geboren Velduilen werden later teruggemeld in Scandinavië en tot diep uit Rusland.
Lees hier het hele bericht.