Verslag Inloopcafé afd. Amersfoort dd 21-02

Annelies Saat schreef:
Op dinsdagavond 21 februari vond het eerste inloopcafé 2023 van de afdeling Amersfoort plaats in het Groene huis in Amersfoort. We kunnen terugkijken op een geslaagde avond. Een grote opkomst met nieuwe gezichten en oude bekenden.  Hayo Nijenhuis heeft een mooie verhaal verteld over zijn project met de torenvalken dat hij samen met zijn vriend Wim Smeets doet. Hij heeft ons laten zien dat een idee uit kan groeien tot succes met maar liefst 33 jonge torenvalken die zijn uitgevlogen in 2022.

Jaap Vos is in het zonnetje gezet voor zijn werk de afgelopen jaren bij de coördinatiegroep. Hij is gestart met een opleiding tot verpleegkundige dat lastig te combineren is met de activiteiten van de coördinatiegroep. Jaap zal zeker lid blijven en in zijn vrije tijd in de omgeving van Amersfoort te vinden zijn. De avond werd afgesloten met het ontmoeten van elkaar en het delen van kennis.

Tijdens de presentatie van Hayo kregen we ontzettend mooie foto’s van Wim Smeets te zien.