Visarendpopulatie breidt snel uit: drie broedparen in de Biesbosch

Van de site van Staatsbosbeheer:

©GMD

Visarend

Het gaat snel met de uitbreiding van het aantal broedparen van visarenden (Pandion haliaetus) in Nederland. In de Biesbosch zaten dit jaar maar liefst drie paartjes op de eieren. De Biesbosch is momenteel het enige natuurgebied in Nederland waar visarenden broeden. Het nieuwe paar bestaat uit een mannetje uit het Verenigd Koninkrijk en een vrouwtje uit Duitsland. Het is nog niet te zien hoeveel jongen dit jaar in het natuurgebied uit het ei kropen.
Visarenden broeden sinds 2016 met succes in Nederland, in de Biesbosch. Het waterrijke, uitgestrekte natuurgebied is daarmee een belangrijk startpunt voor deze prille populatie. Een combinatie van een groeiende visarendenstand in buurlanden als Duitsland, de aanwezigheid van dode bomen en hoogspanningsmasten en de aanwezigheid van grootschalig visrijk water hebben daar alles mee te maken. De bijzondere roofvogels zijn in de Biesbosch vaak te vinden in de recent ontwikkelde natuurontwikkelingsgebieden voor waterveiligheid in het kader van Ruimte voor de Rivier.
Lees hier het hele artikel.