Vogelfotografie zonder verstoring

Van de site van de Vogelbescherming:
Vogelfotografie is een fantastische hobby waar een groeiende belangstelling voor is. Met mooie vogelfoto’s en -films worden bovendien veel mensen gewonnen voor de natuur en dat is pure winst. Belangrijk blijft wel het besef dat vogels geen doorgewinterde fotomodellen zijn. Dat vraagt om een omzichtige en respectvolle benadering, waarbij vogels niet worden verstoord. Soms gaat het mis. Dit voorjaar waren er berichten binnen over verstoorde nesten door te gretige fotografen. Daarom zetten we nog een keer op een rij hoe te werk te gaan.
Steeds meer mensen kijken tegenwoordig naar vogels met de camera in de aanslag. Door technische ontwikkelingen is vogelfotografie voor velen haalbaar geworden. Maar zelfs met een eenvoudige digitale camera of je telefoon kun je je vogelmodel al flink dichtbij halen.

De ethiek van benaderen
Door die toenemende belangstelling voor vogelfotografie wordt de kans op verstoring van vogels wel groter. Zo kan een groep ganzen worden opgejaagd omdat de fotograaf zich te dichtbij waagt. Resultaat: een foto van wegvluchtende ganzen. Of de dekking van het nest van een broedende buidelmees gaat verloren, omdat de rietkraag er omheen vertrapt is door fotografen. Verstoren van vogels is wettelijk verboden. Maar ook los van de wet heeft een vogelfotograaf te maken met de vraag wat ethisch verantwoord is.
Lees hier het hele artikel.