Vogelherkenningscursus

Leer vogels kijken en herkennen met Vogelwacht Utrecht afdeling Vechtplassen

Kijkt u wel eens naar vogels in de tuin? Vraagt u zich wel eens af welke vogel u zo prachtig hoort zingen? Wilt u meer weten over tuinvogels en bos-, weide-, water- en moerasvogels?

De Vogelwacht Utrecht afdeling Vechtplassen organiseert in 2021 een cursus die u vertrouwd maakt met de meest voorkomende vogels in onze omgeving. De cursus “Vogels kijken en herkennen” is geschikt voor iedereen vanaf 15 jaar met belangstelling voor vogels. U hoeft geen voorkennis te hebben. Na afloop bent u in staat veel algemene vogels te herkennen op grond van uiterlijk, geluid en gedrag.
We vertellen u in vier avonden welke vogels er leven in tuin en park, op en langs plassen en meren, in het bos en op de heide en welke in weide en moeras. Dit doen we zoveel als mogelijk interactief waarbij u niet alleen leert kijken maar ook leert luisteren. Zodat u straks veel sneller weet welk vogeltje u nu ziet en hoort of hoe u daar achter kan komen.

De cursus bestaat uit vier woensdagavonden (13 januari, 27 januari, 31 maart en 26 mei) en vier excursies op zondag (17 januari, 31 januari, 11 april en 30 mei). We beginnen de cursusavonden om 20.00 uur en eindigen uiterlijk om 22.30 uur. Voor aanvang van de cursus en tijdens de pauze is er gelegenheid om (voor eigen rekening) koffie, thee of fris te gebruiken. Locatie: Het Trefpunt, Kerkweg 21 te Maarssen.

Tijdens de vier excursies proberen we het geleerde op de theorieavonden in de praktijk te brengen. We bezoeken een aantal gebieden om de daar aanwezige vogelsoorten te bekijken en te herkennen.

De excursies worden steeds op zondag gehouden en nemen iets meer dan een ochtend in beslag.
Het vervoer naar de excursielocatie vindt plaats met eigen auto m.u.v. de laatste excursie die we op de fiets zullen doen. Meerijders betalen een tevoren vastgestelde vergoeding aan de chauffeurs.

Voor de cursus wordt een bijdrage gevraagd van € 50,–. Dit bedrag is inclusief een cursusboek, de zaalhuur en het lidmaatschap van de Vogelwacht Utrecht voor het jaar 2021. Leden van de Vogelwacht Utrecht betalen € 32,–.
Er zijn maximaal 25 plaatsen en de cursus gaat door bij 8 aanmeldingen. De ervaring leert dat veel mensen zich aanmelden dus wees er snel bij.

 

Tijdens de cursusavonden en de excursies conformeren wij ons aan de richtlijnen die het RIVM stelt om het COVID 19 (Corona) virus te beteugelen.

Voor vragen over de inhoud van de cursus kunt u mailen naar hhvandillen@kpnmail.nl.