Vogelzang van Nederland

Vogelzang in NederlandOnder deze titel verscheen de opvolger van “Wat zingt daar” waarvan in zeven jaar vier drukken verschenen. Het boek heeft een plekje gekregen in de serie “Vogels van Nederland” (Handboek Vogels van Nederland, Checklist Vogels van Nederland, Zakgids Vogels van Nederland).

De samenstellers trachten om zowel beginnende als gevorderde vogelaars te helpen bij het herkennen van de vogelzang. Onlangs mocht ik aanwezig zijn op een avond van een cursus vogelherkenning. De leiding van

die avond was in handen van een gepokte en gemazelde maar bovenal enthousiaste vogelaar. Hij probeerde aan de hand van tips en trucs, ezelsbruggetjes, tekeningen, anekdotes en geluidsfragmenten zijn kennis aan een dertigtal cursisten over te brengen. Gaandeweg de avond raakte menigeen de weg kwijt. Naast veel vogelen, veel en goed luisteren en meegaan met ervaren vogelaars, raadde ook hij dit boek aan.

Aan de hand van systematisch indelen van het geluid dat je hoort, kun je al snel tot een eerste schifting komen. Je leert een keuze te maken uit de drie hoofdgroepen. Aan de hand van verdere deelsleutels kun je met enige oefening geluiden indelen in groepen, waarbij de roep of zang van de meest bekende vertegenwoordiger uit deze groep als uitgangspunt voor de herkenning wordt gebruikt.

Een speels gebruik van typografie helpt je bij je keuze van een bepaalde soort in een specifiek biotoop.

Achter in het boek vind je een CD met geluiden van 100 vogels. Deze CD biedt je de mogelijkheid om de geluiden die je al kent, nog eens (en nog eens) terug te luisteren en te toetsen aan het door de auteurs gevolgde systeem. Je kunt het repertoire in je eigen tempo bestuderen en de opgedane kennis van de deelsleutels zowel thuis als in het veld testen.

Een aanrader voor zowel de beginnende als de gevorderde vogelaar.

 

Auteurs: Dick de Vos en Luc Meersman
Uitgeverij: KNNV i.s.m. Vogelbescherming Nederland en Sovon
ISBN: 978 90 5011 374 8
Prijs: € 27,95