Vreemde vogels voor de deur: Nederland is een hotspot voor exoten

De Volkskrant/Jean-Pierre Geelen:

Beeld Alamy Stock Photo

Bruinkopdiksnavelmees

Hallo bruinkopdiksnavelmees en Japanse nachtegaal. De komende jaren zullen zich waarschijnlijk alleen maar meer vogels van buiten vestigen in Nederland – het bevalt exoten hier prima.
Vergeet de nijlgans, de halsbandparkiet, de Canadese gans. Deze ‘exoten’, hier decennia geleden aangekomen vanuit andere werelddelen, zijn inmiddels vertrouwde verschijningen voor iedereen die buiten weleens om zich heen kijkt. Hoezeer hun aanwezigheid ook tot discussie leidt onder natuurbeschermers en andere partijen (bijvoorbeeld fruittelers die schade ondervinden van parkieten), ze zullen niet meer verdwijnen. Sterker: er komen waarschijnlijk alleen maar exoten bij. De nieuwelingen staan al te trappelen voor de deur, sommige staan al met beide pootjes over de drempel.

Welkom bruinkopdiksnavelmees, een aandoenlijk grijs bolletje zangvogel met een bruin koppie, oranjebruine vleugelstreep (en driemaal woordwaarde). Hoewel afkomstig uit China en Zuidoost-Rusland is de mees al jaren een tevreden bewoner van Nederland. Om precies te zijn: in de buurt van het Zuid-Limburgse Weert, bij het dorpje Swartbroek. Daar verblijven volgens de laatste gegevens zo’n vijftien broedpaartjes. Vermoedelijk nazaten van exemplaren die zich uit hun kooi of volière wisten te bevrijden. Het vogeltje zit daar al sinds eind jaren negentig, maar lange tijd is het ontsnapt aan de aandacht van vogelaars, zegt Paul van Els van Sovon Vogelonderzoek Nederland. ‘We hebben lange tijd niet eens geweten welke diksnavelmees het precies was.’
Lees hier het hele artikel.