Waar gaan de Visdieven naartoe?

Van de site van SOVON:

20 juni. Visdief N93 vertrekt uit de kolonie in het Hegewiersterfjild bij Harlingen. Koers: de Vlietstroom ter hoogte van de wadplaat Richel, tussen Vlieland en Terschelling. Hemelsbreed een dikke 25 kilometer vliegen om te gaan vissen voor een stel hongerige jongen.

Deze Visdief is één van de 29 vogels die begin juni in het Waddengebied zijn voorzien van een zender. In de afbeelding zie je de dagelijkse routes van drie van deze individuen. Ze worden gevolgd in het kader van het onderdeel ‘kennis vergaren en uitwisselen’ van Wij&Wadvogels.

Visdief N32 tijdens de vangst op Griend. Foto: Bram Ubels

Keuzes in het broedseizoen

Petra Manche, onderzoeker bij Sovon: ‘We hebben de Visdieven uitgerust met een GPS-zender die elke 40 minuten een locatie doorstuurt naar de ontvanger. Ze kregen de zender omdat we willen weten hoe ver ze moeten vliegen om voedsel te vinden, welke keuzes ze tussen zoet en zout water maken en of dat te maken heeft met de fase van het broedseizoen, de weersomstandigheden of het getij. We proberen ook met camera’s bij de nesten te zien welk voedsel ze aan hun jongen voeren.’
Lees hier het hele artikel.