Wat eet de merel: bessentijd komt eraan

Van de site van SOVON.

©GMD

Merel

Het hele jaar volgen vrijwilligers het voedingspatroon van de merel. Zo hopen we in het Jaar van de Merel meer zicht te krijgen op het favoriete voedsel van deze vogel. Het weer maakt het dit jaar extra spannend.
Het voorjaar was droog en zonnig, terwijl juni juist weer nat was. Juli en vooral augustus waren tot op heden weer zeer droog en ook nog eens bijzonder warm. Hebben die omstandigheden effect op het foerageren van de merel?

Tot op heden zijn er verspreid door het land in totaal ruim 6.400 tellingen gedaan van foeragerende merels. Gemiddeld gaat het om meer dan 210 tellingen per week. In de recente weken valt het aantal tellingen wat lager uit, waarschijnlijk door de vakantieperiode en het minder opvallende gedrag van de merel tijdens de ruiperiode. Het aantal merels en het voedsel of de foerageerplek worden vooral in tuinen doorgegeven.
Lees hier het hele artikel.