Weer he-le-maal voor niets

Van de site van de Vogelbescherming:

©GMD

Grutto

Als grutto’s tijdens het broedseizoen uit Nederland wegtrekken richting overwinteringsgebied, is er maar één conclusie mogelijk: legsel mislukt. Jouke Altenburg volgt aan de hand van kleurringen het wel en wee van een aantal grutto’s. Een daarvan is altijd weer snel uit ons land vertrokken.
Buiten het broedseizoen maken steltlopers graag gebruik van plas-drasgebieden. Ik heb het geluk dat er eentje op fietsafstand van mijn huis ligt. Aankomende en vertrekkende grutto’s gebruiken deze Lekuiterwaard als rustplek om te herstellen van de trek of om zich er op voor te bereiden. Ze foerageren er op muggenlarven en slapen er veilig in een groep met de poten in het water.
Lees hier het hele bericht.