Weidevogelbescherming Kromme Rijn

Coördinatoren Weidevogelbescherming Kromme Rijn:

 

 silhouet Peter Peek veldmentor peterpeek@vogelwacht-utrecht.nl
Carolien Gijben_cr Carolien Gijben contactpersoon Werkhoven caroliengijben@vogelwacht-utrecht.nl

De Werkgroep Weidevogelbescherming ‘Kromme Rijn’ is een groep vrijwilligers die zich bezig houdt met de praktische bescherming van weidevogels. De groep bestaat uit ongeveer 90 personen, die zijn opgedeeld over boerenbedrijven in vier regio’s, in het centrale deel van de provincie Utrecht. Ieder groepje vrijwilligers wordt begeleid door een coördinator, die afspraken regelt met de boer en de administratie bijhoudt.