Weidevogels redden

De bedreigingen zijn legio voor de weidevogels. Het is een bekend rijtje, van verkleining van het leefgebied, te intensieve landbouwpraktijken met vaak maaien, de achteruitgang van het aantal insecten, tot alle predatoren die nu veel meer kans krijgen op het verschraalde platteland. Maar op veel plekken in Nederland zetten mensen ook hun beste beentje voor. Met veel liefde wordt alles op alles gezet om kenmerkende soorten zoals kieviten en grutto’s voor Nederland te behouden. Zo ook in een bijna verborgen gebiedje in de gemeente Houten. Het heet “De Kroon” en er is in samenwerking met de Vogelbescherming een mooi filmpje van gemaakt.