Weidevogels stabiel in reservaatgebieden

Van de site van SOVON:

© GMD

Kievit

Met veel boerenlandvogels gaat het al decennia lang slecht in Nederland. Daarom wordt al sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw geïnvesteerd in agrarisch natuurbeheer voor weidevogels in het boerenland. Daarnaast zijn er reservaten waar het beheer speciaal is gericht op het behoud van weidevogels. Deze natuurgebieden zijn vaak in eigendom van terreinbeherende organisaties. Sovon bekeek de trends in aantallen van weidevogels in de laatste tien jaar in deze gebieden, om te beoordelen of het ze daar beter vergaat dan in regulier boerenland.

Voor zes soorten ‘algemene’ weidevogels (Slobeend, Kuifeend, Scholekster, Kievit, Grutto, Tureluur) blijkt dat in algemene zin inderdaad het geval. Dat concluderen we op basis van de gecombineerde trend die is afgeleid uit herhaalde tellingen van territoria in het broedseizoen. De stand van deze weidvogels is in reservaatgebieden sinds 2009 gemiddeld stabiel gebleven.
Lees hier het hele bericht.