Weidevogelwerkgroep Noorderpark zoekt nieuwe leden

Eind 2020 ontstond de Weidevogelwerkgroep Noorderpark. Begin 2021 startten wij, een groepje vrijwilligers, met het monitoren van weidevogels, het zoeken en markeren en in kaart brengen van nesten en het tellen van eieren. Het ging hierbij vooral om Kieviten en een enkele Tureluur en Scholekster. Dit in nauwe samenwerking met twee boeren, die hun werkzaamheden op het land afstemden met die van de werkgroep. Doel: zoveel mogelijk nesten redden en zoveel mogelijk kuikens behouden.
In 2023 meldden zich steeds meer agrariërs om deel te nemen. Mond-op-mondreclame en het goede voorbeeld willen volgen waren waarschijnlijk de redenen. Heel goed nieuws dus maar het had wel tot gevolg dat de werkgroep van acht leden te klein werd om al die agrariërs, hun percelen en alle weidevogels te “bedienen”.
Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe leden. Als nieuw lid krijg je naast infomateriaal, zoals een Veldgids Weidevogelbescherming, een cursus over het herkennen van weidevogels en hun gedrag en de beschikking over een handige app waarin waarnemingen met behulp van GPS kunnen worden ingevoerd. Het zwaartepunt in het werk van de werkgroep ligt in  de periode maart-juni.
Begeleiding en ondersteuning wordt onder andere gegeven door de ANV het Noorderpark en Boerennatuur Utrecht Oost. Zij staan ons met raad en daad bij. Het Noorderpark is het agrarisch gebied dat grofweg ligt tussen Utrecht en Hollandsche Rading en tussen Maarssen en De Bilt.

Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie, stuur dan een e-mail naar Bart Schnoor.