Weidevogelwerkgroep Noorderpark zoekt nieuwe leden

Eind 2020 ontstond de Weidevogelwerkgroep Noorderpark. Begin 2021 startten wij, een groepje vrijwilligers, met het monitoren van weidevogels, het zoeken en markeren en in kaart brengen van nesten en het tellen van eieren. Het ging hierbij vooral om Kieviten en een enkele Tureluur en Scholekster. Dit in nauwe samenwerking met twee boeren, die hun werkzaamheden op het land afstemden met die van de werkgroep. Doel: zoveel mogelijk nesten redden en zoveel mogelijk kuikens behouden.

 

Lees hier het hele bericht.