Wulpen in ganzen- en zwanengebieden

Van de site van SOVON:

© GMD

Wulpen

Wintermaanden laten doorgaans de grootste aantallen Wulpen in het binnenland zien. De aantallen Wulpen nemen op Europees niveau af. Binnen het Meetnet Watervogels wordt de soort in Nederland buiten het broedseizoen goed gevolgd in de kustgebieden en binnenlandse wetlands, maar hoe zit het eigenlijk met de aantallen in boerenland?

Jaar van de Wulp
Het is het Jaar van de Wulp en in het kader daarvan riep Sovon alle tellers op om gedurende het jaar 2019 ook buiten de reguliere monitoringgebieden Wulpen te tellen. Het gaat dan om de gebieden waar Sovon-tellers ganzen en zwanen tellen (GZ-gebieden), doorgaans boerenland. Dat is bepaald geen sinecure, want vindt ze maar eens. De aantallen op binnenlandse slaapplaatsen zijn al niet dik, overdag in weilanden zijn ze nog dunner gezaaid en dan staat er ook nog zo’n dik pak gras. Het gros verblijft nu eenmaal in de zoute kustwateren van Waddenzee en Zoute Delta.
Lees hier het hele artikel.