Zakgids Kust- en Wadvogels

Zakgids Kust- en wadvogels.

“Met hun project ‘Rust voor vogels,ruimte voor mensen’ slaan Vogelbescherming Nederland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Het Groninger landschap, de provincies Noord-Holland en Friesland met hulp van het Waddenfonds de handen ineen om de omstandigheden voor broedende, rustende en foeragerende vogels in het waddengebied sterk te verbeteren. Tegelijkertijd wordt het kijken naar vogels leuker en aantrekkelijker gemaakt. Zo gaan vogels en mensen samen op het wad”.

De zakgids Kust- en wadvogels sluit daar fraai op aan. Een handig formaat, de meest voorkomende vogels in diverse kleden, een vergelijking in grootte met een stadsduif, achterin de 10 beste vogelgebieden van onze Waddeneilanden, kortom een leuke gids voor een leuke prijs voor de beginnende vogelaar. Jammer, dat er een register ontbreekt.

Dank aan de winkel van Vogelbescherming Nederland in Zeist die dit recensie-exemplaar beschikbaar stelde. Kijk voor meer informatie op: www.vogelbescherming.nl/rustvoorvogels.

Uitgever

Tirion Uitgevers i.s.m. Vogelbescherming Nederland en Vogelinformatiecentrum Texel

Auteur

Peter Hayman en Rob Hume

ISBN

978 90 5210 957 2

Prijs

€ 10.00