Zorgenkinderen blauwe kiekendief en velduil in internationaal perspectief

Van de site van de Vogelbescherming Nederland:

© GMD

Velduil

Blauwe Kiekendief en velduil staan er helaas niet alleen in Nederland slecht voor, maar ook in veel andere Europese landen. Oorzaken van de achteruitgang verschillen echter per land, en bij de velduil bestaan er nog grote kennishiaten. Dit bleek tijdens de internationale expert meeting die GKA en Vogelbescherming vorig voorjaar in Groningen organiseerden. Voor wie er niet bij was, is nu een uitgebreide verslaglegging beschikbaar.
De bijeenkomst over velduil en blauwe kiekendief kende presentaties over status en trend van beide vogels in verschillende Europese landen, recente inzichten uit ecologisch onderzoek en verschillende aanpakken om de soorten te beschermen.
Lees hier het hele artikel.