Zuidpier IJmuiden en Kennemermeer

Niet één weerman had voorspeld dat het zó’n mooi weer zou worden op 8 november 2014. Alle deelnemers aan de excursie waren dus de koning te rijk toen we bij aankomst in IJmuiden nog steeds een strak blauwe lucht hadden. Dat zou de rest van de dag zo blijven. Een minder prettige verrassing was de gesloten Zuidpier, vanwege een windkrachtje 6, en ook dat veranderde niet meer in de loop van de dag.

Onze teller begon al te lopen op de heenweg in de Eempolder, met 3 ooievaars op de lantaarnpalen van de A1. In IJmuiden leverde de jachthaven zanglijster en dodaars op en spoedden we ons naar de blokkendam waar kans zou zijn op een juveniele kuifaalscholver. Geen van ons herkende de aanwezige aalscholvers als kuif. Iets verderop sloten we ons snel aan bij een meute telescopisten, want die zien iets. En inderdaad, een kilometer op zee bewoog een grijs vlekje waarvan werd beweerd dat het een middelste jager was, en bij de kop van de zuidpier vlogen twee Jan-van-Genten. Interessanter (en iets beter waarneembaar) ware twee vliegende kleine witte steltlopertjes aan de overkant bij de Noordpier, waarvan werd beweerd dat het Rosse Franjepoten waren. We moesten het aannemen, omdat ze snel uit beeld verdwenen achter een knik in de pier.

z1

Steenloper (foto: Rick van der Kraats)

z2

Drieteenstrandloper (foto: Rick van der Kraats)

Op en rond de afgesloten pier werden oeverpiepers waargenomen en dicht bij de duinen tapuiten. Steenlopers waren als vanzelf aanwezig en lieten zich in de knallende zon mooi fotograferen, evenals flinke groepen drieteenstrandlopers. Een juveniele Pontische meeuw was tussen zijn collega’s zilvermeeuw lastig, en de kleine burgemeester die de dagen ervoor was gemeld, hebben we niet gezien. Idem dito voor de gemelde roodkeelduiker.

z3

Kuifaalscholver (foto: Rick van der Kraats)

Na een bakkie koffie op het terras van een strandtent bood het Kennemermeer ons weinig vogels, behalve een groenpootruiter, dodaars en roepende waterral. Omdat de gemiste kuifaalscholver en de half gemiste franjepoten ons niet met rust lieten, besloten we nogmaals terug te gaan naar de blokkendam en met succes. De kuifaalscholver zat dichtbij te zonnen en wilde voor Rick (e.a.) best op de foto. De franjepoten aan de overkant waren nu redelijk te zien, zij het nog steeds ver weg. De afsluiter was een zwarte roodstaart op een werf, voldoende om ’s middags erg uitgewaaid en met een tevreden gevoel terug te keren naar Amersfoort.

Rien Jans