Excursie Amerongse Bovenpolder 03-06 – afd. Utrecht-stad

Jeroen Steenbergen schreef:

© GMD

Grote Karekiet

Zaterdagavond 3 juni bracht Utrecht-stad een bezoekje aan de Amerongse Bovenpolder en de Amerongse Berg. We vertrokken vanuit Utrecht met een groep van 14 mensen, om als eerste te gaan kijken bij het uitkijkplatform bij de bovenpolder. Eer vlogen wat Visdiefjes, er werd een Wintertaling ontdekt, leuk maar weinig opmerkelijks. Tot opeens een over het water vliegende Woudaap werd ontdekt, die in de rietrand landde en daar langdurig te zien was. Zeer onverwacht en erg fraai. Zeker ook toen later een tweede exemplaar langsvloog. Nadat deze vogels uit beeld waren verdwenen reden we verder naar de Bovenpolder-west, waar al langere tijd een Grote Karekiet aanwezig is. Deze vogel werd in eerste instantie vooral gehoord, maar uiteindelijk kwam hij dan toch mooi vrij zitten en kon goed worden bekeken. Leuk was dat er ook een Kleine Karekiet zong en zodoende de zang goed kon worden vergeleken.
Lees hier het hele verslag.

Excursie Zouweboezem 13-05 – afd. Amersfoort

Sander Kole schreef:

©GMD

Futen

Zaterdagochtend. In alle vroegte rijd ik vanaf Utrecht de A27 af in zuidelijke richting. Voor mij een praktisch lege weg en achter mij de opkomende zon. Vandaag staat de laatste excursie van de vogelherkenningscursus 2023 van afdeling Amersfoort op het programma. We eindigen in stijl bij het Natura 2000-gebied Zouweboezem. Altijd goed voor leuke waarnemingen, zeker in het voorjaar. Ik verlaat de snelweg bij afslag 26 (Lexmond) en draai het bekende landweggetje op. Boerderijen knotwilgen, sloten en … borden met de slogan BBBeter zijn mijn deel. Hoezo, voor wat en wie? Dan sta ik op de parkeerplaats. Ik kan mijn ongeduld niet bedwingen en omdat de deelnemers en de andere docenten er nog niet zijn loop ik alvast even over het bekende dijkje het gebied in. Het ruisen van de snelweg wijkt en maakt plaats voor een orkaan van vogelgeluiden. Zonder echt mijn best te doen al vlot meer dan 25 verschillende soorten. Onder andere mijn eerste Nederlandse grasmus en tuinfluiter van dit voorjaar. Voor mij dobbert een fuut met een paar al grote jongen op zijn rug. Dan is het de hoogste tijd om de cursisten te ontvangen.
Lees hier het hele verslag.

Excursie Zuid-Holland 14-05 – afd. Utrecht-stad

Jeroen Steenbergen schreef:

©GMD

Grote Karekiet

Zondag 14 mei brachten we met afdeling Utrecht-stad een bezoek aan enkele gebieden in Zuid-Holland. Met een groep van 9 mensen reden we door een steeds wat neveliger wordende omgeving, maar gelukkig bleek het uiteindelijk erg mee te vallen.

We begonnen in de Nieuwe Driemanspolder bij Zoetermeer. Gisteren was daar een Grote Karekiet gemeld en dit was vandaag zo ongeveer onze eerste vogel. Heerlijk om die knarsende zang weer eens te horen. De vogel liet zich verder ook uitstekend bekijken. We maakten een wandeling door het gebied, waarbij het grote aantal Gele Kwikstaarten vooral opviel. Hiertussen vonden we ook een Engelse Kwikstaart.
Lees hier het hele verslag.

Excursie Everdingse Waarden 17-04 – afd. Driebergen-Doorn

Sjef ten Berge schreef:

©GMD

Grasmus

Ondanks de onderkoelde voorspelling van de weerman  de dag ervoor viel de kou tegen door de straf aanblazende noordenwind. Ruim zes graden onder het gemiddelde maximum van midden april. Zelfs de meidoorns wilden hun bloesems daar niet aan blootstellen. Ze waren ook nog niet echt ontwikkeld door de koude en natte zes voorgaande weken. Dat moet gezegd. Eerst even bij de noordaanleg van de Culemborgse pont langs om de voor eenderde doorgeknaagde wilg (diameter ~ 40 cm ) te aanschouwen. Die bever zal het niet koud gehad hebben. Misschien is al het salicylzuur van deze wilg wel nodig om de hoofdpijn van dit beverdossier te doven bij Rijkswaterstaat.
Via de pont van Beusichem, die wel op zondagmorgen vroeg vaart, op naar Het Spoel naar ons winderig  wandelbegin. De ijsvogel daar was een treffend symbool voor het koude maar opgewekte begin van de route. Daar begon trouwens ook al het opdringerige hooligan-achtige gegak van hitsige brandganzen, dat de hele excursie als een geluidsbranding door de uiterwaarden golfde. Het net zo opgewonden getoeter van de Canadese ganzen leek wel een protest daartegen. Dat kon je van de brullende motoren op de noorddijk van de Lek niet zeggen. Daar trokken de tjiftjaffen, zwartkoppen, rietgorzen en fitissen zich niets van aan. Integendeel. Veel rustiger was het paartje staartmezen en de eerste grasmus én de eerste snor. De salvo’s van de Cetti’s zanger hadden weer wel iets gewelddadigs. Een enkele keer kwam er een, wegvliegend, in beeld.
Lees hier het hele verslag.

Excursie Bussumerheide en Westerheide – 16-04-2023 – afd. Vechtplassen

Peter Janknegt schreef:

© Richard Pieterson

Kneu

Het is weer zomertijd en dat betekent dat excursies weer vroeg kunnen beginnen. In sommige gevallen zelfs heel vroeg: van de 3 vogelwacht excursies op 16 april was die van afdeling Vechtplassen naar de Bussumerheide veruit het vroegst: 6:30 verzamelen!
Desalniettemin waren er op dit onmogelijke tijdstip 10 mensen verzameld op het Harmonieplein in het mooie Maarssen. Met 3 auto’s werd de reis ingezet naar Sportpark Crailoo in Hilversum, waar nóg 2 geïnteresseerden stonden te wachten. Het thema van de dag was ‘Beflijster’ en daar komen mensen blijkbaar tóch vroeg hun bed voor uit.
Na een korte wandeling langs de Aardjesberg kwamen we aan bij een akkertje aan een bosrand, waarvan de schrijver van dit verslag zich nog steeds afvraagt waarom iemand een akker op de heide aanlegt. Maar goed, toch is dat gebeurd en blijkbaar is dit dé plek om beflijsters te spotten. Sterker nog, de afgelopen jaren waren er door onze excursieleider regelmatig meerdere tegelijk gezien en gehoord. Ons viel minder geluk ten deel: de score op dat moment kwam op nul. Of eigenlijk op 1, maar dat was dan het aantal vogelsoorten dat we tot dan toe hadden gezien: de zwarte kraai.
Lees hier het hele verslag.