Zouweboezem 07-04 – afd. Vechtplassen

Peter Janknegt schreef:

@Bert

Snor

Zondag 7 april ging Vogelwacht Utrecht, afdeling Vechtplassen, om 7 uur ‘s morgens op bezoek in natuurgebied Zouweboezem van het Zuid-Hollands landschap. De week ervoor had Arjan Dwarshuis in zijn special ‘Nederland, Waterland, Vogelland’ mede aandacht besteed aan dit gebied en dat had (onder andere) geresulteerd in een flinke groep deelnemers: met 18 man en vrouw gingen we het gebied in!

Het niveau van de deelnemers was leuk verschillend, van bijna geen vogelkennis tot meer dan 50 jaar ervaring en dat is altijd een leuke mix, mooi om te zien hoe de enthousiaste kenners hun best doen op een begrijpelijke manier de anderen te laten delen in al dat moois.

En moois dat was er! Het begon al met fitis, snor en rietzanger die sinds een aantal weken weer terug zijn in ons land en ons met een ware kakafonie begroetten. Lees hier het hele verslag.

Lek / Everdingen 06-04 – afd. Utrecht-stad

Jeroen Steenbergen schreef:

@Bert

Blauwborst

Zaterdagavond 6 april had afdeling Utrecht-stad een bezoek aan de Lekuiterwaarden gepland. De bedoeling was om op een aantal plekken te gaan zoeken naar leuke vogels, waarbij we ook wilden zoeken naar lokale Bevers.

Met een groep van 11 mensen vertrokken we richting Everdingen. Hoewel het overdag flink had gewaaid, bleek de wind inmiddels te zijn gaan liggen. Het was een warme dag geweest en de temperatuur nu was aangenaam. Vlak na aankomst hoorden we een Roerdomp roepen, hierna volgden een heel aantal Rietzangers. Enkele Blauwborsten lieten zich fraai zien, een Cetti’s zanger kort. Naast een Grutto liep een fraaie IJslandse, waarbij de kenmerken goed konden worden langsgelopen. Lees hier het hele verslag.

Wat te doen bij een vermoeden van illegale kap

Tieneke de Groot en Marian Peterse schreven:

@Annemarie van Putten

Bomenkap landgoed Beukenburg

‘Klagen helpt’ luidt een devies. Even in de pen klimmen ook hebben we ervaren.

Begin februari liepen we in landgoed Beukenburg bij Groenekan (net als veel andere Utrechtse vogelaars regelmatig doen). We schrokken nogal van een geheel gekapt populierenperceel langs de Beukenburgerlaan. Weg waren de hoge en dikke bomen; alleen de stobben van ruim 70 cm diameter stonden er nog verweesd bij in een doods landschap. Er hing een bordje van het Utrechts Landschap (UL) bij het hek. Weliswaar provisorisch vastgemaakt, maar toch.

Daar moet je dan het fijne van weten, vonden we. Dus het Utrechts Landschap (UL) gemaild. Ongeveer per kerende mailpost een bericht terug van de boswachter publiek van de regio Noord: het perceel was niet langer in eigendom van het UL. Het bordje was dus illegaal aangebracht… En ook schreef ze: Volgens het bestemmingsplan heeft Beukenburg een bosbestemming. Op de boskaart van de provincie staat het terrein ook aangemerkt als bos. De kap van bomen in het gebied zou, voor zover wij kunnen nagaan, dus in strijd zijn met het bestemmingsplan. En een tip: als burger kun je een melding doen bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) van de provincie Utrecht om te vragen of de eigenaar een kaptoestemming heeft aangevraagd. Lees hier het hele artikel.

Kijktip: Nederland, waterland, vogelland

Tom Sijmons schreef:

@Bert

Woudaap

Onze 4-delige documentaire “Nederland, Waterland, Vogelland” is geplaatst bij KRO-NCRV, als special binnen het tijdslot van Binnenste Buiten. In een vierdelige reeks neemt Arjan Dwarshuis je mee op vogelsafari in eigen land.

We hebben bijna 3 jaar aan deze serie gewerkt en bezoeken tal van Nederlandse natuurgebieden waaronder de Eempolder (weidevogels) en de Loosdrechtse plassen met Jan van der Winden (met o.a. de grote karekiet en woudaap). In de zomer aflevering bezoeken we onder meer ook de Zouwe Boezem (zwarte stern en purperreiger).

De eerste uitzending (lente) is op 3 april  waarbij we de Eempolder en de Loosdrechtse plassen bezoeken. De volgende drie delen zijn op 22 mei (zomer), 2 oktober (herfst) en 11 december (winter) te zien. Lees hier voor meer informatie.

Tienhoven / Bethunepolder 17-03 – afd. Utrecht-stad

Jeroen Steenbergen schreef:

@Bert

Geoorde fuut

Zondag 17 maart maakte Utrecht-stad een fietstocht in de richting Bethunepolder/Tienhoven. Met zo’n 15 mensen gingen we op weg, en checkten eerst de velden langs de Huydecoperweg op Patrijzen. Helaas, die lieten zich niet zien. We reden door richting Bethunepolder en hoorden overal om ons heen Tjiftjaffen zingen, die de afgelopen dagen massaal waren binnengekomen. In de polder hoorden we vrijwel direct Grutto’s, waarvan enkelen zich ook fraai baltsend lieten zien, met die mooie vertraagde manier van vliegen. We zochten tussen de Kolganzen naar een gisteren waargenomen Kleine Rietgans, zonder succes. En keken naar een nestkast waar geregeld een Steeunuil te zien zou zijn, niet nu dus. Maar we zagen genoeg wel, een Lepelaar, Roodborsttapuiten, Tureluurs. We fietsten door naar de Veenkade in de hoop op Blauwborst, maar door de toch best koude wind werkte deze ook niet mee. Wel zong een aantal Cetti’s Zangers. Lees hier het hele verslag.