Excursie Arkemheen 19-11 – afd. Driebergen-Doorn

Sjef ten Berge schreef:

©GMD

Torenvalk

Zonovergoten kletsnatte weilanden, daarmee begon deze zondagochtend, Verder weg in het lage land wakende en grazende grauwe, kol- en brandganzen. In de verre en nabije verte was het een komen en gaan van ganzenfamilies, wolken kieviten en niet te definiëren steltlopers. De eerste van een serie torenvalken deze dag hing al ijverig te speuren ver genoeg weg om de mussen van de nabije boerderij niet te storen in hun ochtendlijk gebabbel
Onze eerste goudplevieren scharrelden op uiterst links van de brede band ganzen en kieviten terwijl sommigen bewegingloos misschien nog wel een oogje toeknepen. Dat laatste konden we niet vaststellen. Tweehonderd meter verder weer een brede band ganzen op veilige afstand parallel aan de weg, daar waar een groepje kemphanen landde Bij nadere studie blijkt het daar een scharrellandje van tientallen kemphanen te zijn. Ergens in dat drukke zoeken en vinden zit een groep van zo’n twintig bonte strandlopers alleen maar veilig te zitten. Zondagsrust.
Lees hier het hele verslag.

Excursie Maasvlakte 19-11 – afd. Utrecht-stad

Jeroen Steenbergen schreef:

©GMD

Strandleeuwerik

Zondag 19 november bracht afdeling Utrecht-stad een bezoek aan de Maasvlakte. Het was hopen op een harde westen- of noordwestenwind zodat we goede kans zouden hebben op zeevogels, maar helaas, de wind was zuidwest, en zoals ze in Scheveningen zeggen: “zuidwest, da’s de pest”. Wat wel meeviel was de regen, hoewel we ons hier wat zorgen over hadden gemaakt viel dit alleszins mee.

Kortom: met een groep van 9 mensen stonden we een tijd over zee te kijken, en zagen soorten als Jan van Gent, roodkeelduikers, een Parelduiker, dwerg- en drieteenmeeuwen en meerdere Alken. Een groepje foeragerende Bruinvissen maakte het feest compleet.
Lees hier het hele verslag.

Excursie Arkemheen 28-10 – afd. De Bilt-Zeist

Wigle Braaksma schreef:

© Sander Houwen

Visarend

Geen zuidpier, maar…. wel veel vogels rondom en vanaf een oude zeedijk !
Op 28 oktober 2023 treffen 7 vogelaars elkaar rond 8 uur in De Bilt voor een geplande (zee)vogel-excursie op de zuidpier te IJmuiden.

Vanwege horror-weersprognoses (aanwakkerende wind van 2-> 7 B; vrijwel continue regen en zware onweersbuien langs Noordzeekust en nabij IJmuiden) wordt ter plekke overlegd en besloten om excursiedoel en locatie te wijzigen. We rijden vervolgens naar een oude zeedijk op de grens van polder Arkemheen en de randmeren, waar we (vanaf 08:45-14:30 uur) genieten van erg veel (soorten en exemplaren) vogels!
We starten vanaf de parkeerplaats bij het Putter Gemaal en lopen (tot circa 12:30 uur) over de zeedijk in oostelijke richting (naar Schuitenbeekdelta ) en vervolgens weer terug.
Lees hier het hele verslag.

Weekend-excursie naar Duitsland 13-16/10 – afd. Amersfoort

Hayo Nijenhuis schreef:

©GMD

Kraanvogels in vlucht

De afdeling Amersfoort heeft zijn jaarlijkse excursieweekend georganiseerd van zaterdag 13 t/m maandag 16 oktober 2023. Anneke Abma en Annemiek Cornelissen hadden weer alles tot in de puntjes geregeld en voorbereid, zoals ze al jaren doen.
De vogelsoort waarom het vooral ging was de kraanvogel in de omgeving van Diepholz. Omdat het vinden van een betaalbare accommodatie in de directe omgeving onmogelijk bleek, hebben we drie nachten gelogeerd in de buurt van Emlichheim in een oude boerderij. Consequentie daarvan was dat we voor kraanvogels ver moesten rijden.
Sommige deelnemers hebben op de heenweg vrijdag al gevogeld, dus voor hen was het feest al begonnen voor ze aankwamen op het logiesadres. De ontvangst vrijdagavond was goed voorbereid en hartelijk en het was prettig oude bekenden te ontmoeten en nieuwe deelnemers te verwelkomen. De vrijdagavond werd er een presentatie gegeven over kraanvogels.
Lees hier het hele verslag.

Over duurzaamheid en vogelen

Hayo Nijenhuis schreef:
Sinds enige tijd ben ik verantwoordelijk voor het regelen van de dagexcursies voor leden van de afdeling Amersfoort van de Vogelwacht. Als ik ermee bezig ben dringt zich, om reden van duurzaamheid, de vraag op of het nog langer te verantwoorden is om verre dagexcursies te organiseren. Tijdens de recente excursie in Den Treek kreeg ik complimenten van verschillende deelnemers over de kleine afstand vanaf Amersfoort. Er waren zelfs deelnemers die mij meedeelden dat zij op autotochten, om reden van duurzaamheid, niet mee willen. Ook dat zet mij aan het denken.
Het hele stuk van Hayo staat in de Kruisbek van september 2023, je kunt het ook hier lezen.

Hayo eindigt met het verzoek eventuele reacties aan de redactie van de Kruisbek te sturen en we ontvingen de navolgende reacties van: Jeroen Steenbergen, Wim de Graaff, Frank Mommers, Guus Peterse, Edwin ter Hennepe, Chris Kling, Jan de Beer , Sander Kole, Hannie Schut en Gerhard Overdijkink.
Mocht je er behoefte toe voelen/het zinvol te vinden alsnog te reageren, dan kan dat middels een mailtje aan de redactiewebsite@vogelwacht-utrecht.nl. Je reactie wordt dan toegevoegd op de site.
Bert van ’t Holt schreef een samenvatting van de reacties tot nu toe. Deze samenvatting wordt opgenomen in de Kruisbek van december.