Activiteiten Nieuwegein-IJsselstein

De afdeling Nieuwegein/IJsselstein e.o. organiseert het hele jaar door diverse activiteiten zoals:

  • wandel/fiets/auto excursies naar vogelrijke gebieden in ons land, waarbij op basis van gedeelde brandstofkosten met de auto wordt gereisd
  • Cursussen Vogels herkennen voor beginnende vogelliefhebbers;
  • Dia- en/of filmavonden over gespecialiseerde onderwerpen, zoals vogels in den vreemde of in de nabije omgeving, broedvogelonderzoek, vogeltrek enz.
  • Jaarlijkse ledenavond om de onderlinge band tussen leden en belangstellende introducé(e)s te bevorderen;
  • Broedvogelinventarisaties;
  • Vogeltrektellingen en -studies;
  • Weidevogelbescherming;
  • Onderhoud oeverzwaluwwand aan de Nedereindse Plas sinds 1994.