Over de Vogelwacht Utrecht

De Vogelwacht Utrecht werd in 1958 opgericht. De vereniging telt circa 850 leden. Binnen de vereniging houden we ons bezig met vogelstudie, vogelbescherming en met educatie.

Plan tureluurOnder onze leden zijn zowel beginnende als ervaren vogelaars. Maar er is ook een groep – even enthousiaste mensen – die daar qua niveau, tussenin zit. Velen van ons zijn bereid om hun kennis en kunde over te dragen aan minder ervaren leden. En zo leren we met en van elkaar. Iedereen die in het wild levende vogels en hun leefomgeving belangrijk vindt, is bij ons welkom.

Het werkterrein van de Vogelwacht Utrecht omvat de gehele provincie. Dat is een groot gebied en daarom hebben we zes afdelingen. Iedere afdeling wordt gestuurd door een coördinatiegroep. Die organiseert op regionaal niveau activiteiten. Je bent als lid van de Vogelwacht Utrecht op alle activiteiten van alle zes afdelingen altijd van harte welkom.

Benieuwd? Bezoek vrijblijvend eens een lezing of ga een keer met ons mee op excursie. Ook als niet-lid ben je daar van harte welkom! Rechts op deze pagina staat de activiteiten agenda. Kijk gerust eens verder op onze site naar mogelijkheden om zelf actief bij te dragen aan het welzijn van vogels in je directe omgeving.

De verhoudingen binnen de vereniging zijn vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement.

Het bestuur is aanspreekpunt voor afdelingsoverstijgende kwesties. Het is verantwoordelijk voor (nieuw) beleid en draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging.

Afdelingsactiviteiten:

  • Cursus “Vogelherkenning”.
  • Lezingen over gespecialiseerde onderwerpen (broedvogel- en nestkastenonderzoek, telmethoden, vogeltrek, maar ook vogelreisverhalen etc. …).
  • Diverse vogelinventarisaties.
  • Excursies naar vogelgebieden in ons land maar soms ook daar buiten.
  • Lezingen

Werkgroepen:

Specifieke activiteiten zijn ondergebracht in werkgroepen.

Verenigingsblad: De Kruisbek:

Vijf maal per jaar geven we het verenigingsblad – De Kruisbekuit . De redactie wordt gevormd door leden van de vereniging. Zij dragen zorg voor de productie. Naast het verenigingsnieuws vind je bijdragen van auteurs uit de vereniging maar ook van daar buiten.

Lidmaatschap:

Misschien is het lidmaatschap van de Vogelwacht Utrecht iets voor jou.