Cadeau-abonnement

De contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 18,- per kalenderjaar (een hogere bijdrage wordt uiteraard op prijs gesteld).
U kunt het contributiebedrag overmaken op NL24 TRIO 0320 5858 67  t.n.v. Vogelwacht Utrecht te Utrecht. Behalve dat er een welkomstpakket wordt verzonden aan nieuwe leden, ontvangen zij wekelijks een nieuwsbrief per e-mail en vijfmaal per jaar ons verenigingsblad ‘De Kruisbek’.
Alle leden kunnen meedoen aan de activiteiten en excursies van alle afdelingen en hun stem telt mee tijdens de Algemene Ledenvergadering. Verder hebben zij het recht om in de coördinatiegroep van een afdeling of het algemeen bestuur zitting te nemen.
Meer weten? Kijk in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

  Naam schenker

  E-mail schenker

  doet een jaarabonnement cadeau aan:

  Voornaam Achternaam

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  E-mail

  Telefoonnummer

  Geboortedatum (dd-mm-jjjj)

  Man / Vrouw

  Indelen bij afdeling


  Hoe bent u met de Vogelwacht Utrecht in contact gekomen?

  Anders, te weten:


  Om spam te voorkomen is het nodig dat je de onderstaande tekens overtypt. Let op: alle letters zijn hoofdletters

  captcha


  Druk op deze knop voor verzending.