Vogelringstation Groenekan

Contactpersonen:

 Henk S. Lichtenbeld met Wintertaling_cr Henk S. Lichtenbeld henkslichtenbeld@vogelwacht-utrecht.nl 030 – 688 90 12
 1e bosuil (10) kl_cr Marc van Leeuwen marcvanleeuwen@vogelwacht-utrecht.nl 030 – 280 11 53

Henk S. Lichtenbeld schreef:

Het Vogelringstation (VRS) Groenekan is sinds 1957 actief. De oprichters Nico Marra † , Henk G. Holtman en Henk J. Lichtenbeld begonnen ooit met het ringerswerk in onder meer de Flevopolders, het Laarder Waschmeer en aanvankelijk een Vinkenbaan op Ridderoord, later op Fort Hoofddijk. De vaste plek voor VRS Groenekan is in de Molenpolder te Maarssen. De ringers van VRS Groenekan zijn Henk S. Lichtenbeld en Marc van Leeuwen. Daar zijn onlangs Tijs van den Berg en Yvonne Radstake bij gekomen. In de praktijk kwam alleen Henk S. Lichtenbeld in de Molenpolder als ringer.  Marc van Leeuwen houdt zich voornamelijk bezig met projecten zoals het ringen van kerkuil, steenuil, scholekster en andere weidevogels.

Uitbreiding is erg goed nieuws

Wij zijn verheugd dat er binnen de provinciegrenzen in 2015 een nieuw Vogelringstation is opgericht. Dit is VRS De Haar. Dit VRS werkt voornamelijk in de regio Utrecht ten zuidwesten van de A2. Deze A2 vormt daarmee een grens tussen de werkgebieden van de beide Vogelringstations. In 2016 is Tijs van den Berg samen met Udo Hassefras (Natuurmonumenten) als vergunninghouders begonnen met het CES-project in hun gebied. Zij werden bijgestaan door goede en fanatieke stagiaires. Drie van deze jonge stagiaires hebben inmiddels eind 2016 hun eigen ringvergunning gehaald. Dit zijn Tim Kreetz (Natuurmonumenten) Maurice Willemsen en Yvonne Radstake. Zo wordt de groep ringers steeds groter en kan de samenwerking tussen de beide Vogelringstations fors uitgebreid worden. Dat is erg goed nieuws want dat betekent dat het vangen in de gebieden niet alleen meer afhangt van de aanwezigheid van Henk S. Lichtenbeld en Tijs van den Berg. Alle ringers hebben inmiddels vergunning voor elkaars werkterrein en dat waarborgt de voortgang van het ringonderzoek in beide gebieden en in de provincie Utrecht.

Iedereen kan bijdragen

De vergunningen van alle ringers in de beide VRS-sen zijn per 2017 aanzienlijk uitgebreid met een fors aantal kleurringprojecten. Zo worden groenling, huismus, ringmus, roodborsttapuit, kauw, torenvalk en weidevogels voorzien van kleurringen. Deze zijn op afstand te herkennen en “af te lezen”. De vogels kunnen dus gemeld worden zonder terugvangen. Hierdoor kan iedereen die vogels met kleurringen ziet, bijdragen aan het onderzoek door de vogels te melden. Voor vogels in de regio Utrecht kan dat via ring@vrsdehaar.nl. Naast het reguliere ringonderzoek, waarbij vogels worden gevangen, geringd en gemeten, dragen VRS Groenekan en VRS De Haar ook bij aan andere projecten. Zo worden vogels bemonsterd in het kader van de landelijke monitoring van zoönozen (ziekte die door dieren – in dit geval vogels – verspreid kunnen worden) en het voorkomen van vogelgriep.

Publicaties: