Donaties

Als je ons werk ook belangrijk vindt, kun je ons met een donatie steunen. Wil je meer weten? Neem dan gerust contact op met:

Bart van den Berg penningmeester@vogelwacht-utrecht.nl  

Als je geen prijs stelt op contact maar ons werk toch wilt steunen, dan kun je een donatie overmaken op

IBAN: NL 54 INGB 0000 28 69 44       BIC: INGB NL 2A    

ten name van Vogelwacht Utrecht te Utrecht.

Alvast bedankt voor je steun!