Te Velde

teveldeDe afgelopen decennia is er regelmatig gepubliceerd over het wel en wee van de natuur en vogels in en rondom Amersfoort. Vele ornithologen en biologen hebben vanaf 1973 op zeer gevarieerde wijze geschreven over hun bevindingen en onderzoeken. Vooral in het tijdschrift “Te Velde” van de Veldbiologische Werkgroep Gelderse Vallei en Eemland is er veel wetenswaardig natuuronderzoek gepubliceerd. In de breedste zin. Uit dit aanbod zijn op initiatief van de Vogelwerkgroep Amersfoort van de Vogelwacht Utrecht alle vogelartikelen geëxtraheerd. Wilt u weten hoe het “vroeger” gesteld was met onze vogels?

Hieronder staat een overzicht van de vogelartikelen van nagenoeg alle uitgaven (periode 1973-2008) van het tijdschrift Te Velde van de Veldbiologische Werkgroep Gelderse Vallei en Eemland. U kunt de Te Velde downloaden door op het nummer te klikken. Dat het moge leiden tot verder onderzoek!

 

Te Velde nr.

Datum

Artikelen over vogels

1

Dec. 1973

 • Veldwaarnemingen 1.
 • Verzoek om medewerking aan het ornithologisch atlasproject, Fred Alleyn.

2

Maart 1974

 • Groot Bylaer, Frank Berendse
 • Ontwikkeling Eeemland – Werkgroep

3

Sep. 1974

 • De Schoolsteegbosjes in de gemeente Leusden – Een biologische inventarisatie, Gerard Dirkse, Wim Loode.
 • Broedvogels van de gemeente Scherpenzeel 1973, J. Lagerwey.

4

Dec. 1974

 • Waterwildtelling op het Nuldernauw gedurende het winterseizoen 1973/’74, J.J.A. Van Dijk.
 • Broedvogelinventarisatie in een bosgebied ten oosten van Putten, J.J.A. Van Dijk.
 • Veldwaarnemingen 4.

5

Apr. 1975

 • Een veldbiologische verkenning van het landgoed Schothorst bij Hoogland (gem. Amersfoort), Jan Grimbergen, Bert van de hoef, Vincent van Laar.
 • Veldwaanemingen 5.

6

Jun. 1975

 • Veldwaarnemingen 6.
 • Veldornithologische uitstapjes in en om Amersfoort, L.H. Steyn.

7

Okt. 1975

 • Een onderzoek naar de broedvogelbevolking van het noordelijk deel van de Gelderse Vallei,Veldbiologische Werkgroep Gelderse Vallei en Eemland.
 • Broedvogeltellingen in de Gelderse Vallei, F. Berendse, G. Dirkse, F. de Graaff, W. Loode.

8

Febr. 1976

 • Verspreiding en oecologie van vissoorten in de Zeepolder Arkemheen, Veldbiologische Werkgroep Gelderse Vallei en Eemland

9

Maa. 1976

 • Veldwaarnemingen 7.

10

Apr. 1976

 • De Weidevogels in Eemland. Verslag van de vogeltellingen in de broedseizoenen 1973, 1974 en 1975, Werkgroep Ontwikkeling Eemland.

11

Apr. 1977

 • Een vogelinventarisatie in de Polder Zeldert uit 1968, F. Berendse.
 • Veldwaarnemingen 8.

12

Sep. 1977

 • De boorden van de Heiligenbergerbeek – Een veldbiologische inventarisatie van de Heiligenberg, de Hertekop en Lockhorst bij Leusden, Wim Knol.
 • Broedvogels, doortrekkers en wintergasten in het Randenbroekerbos (gem. Amersfoort), Jan Terra.

13

Dec. 1977

 • Watervogeltellingen langs het Nuldernauw en het Wolderwijd gedurende het winterhalfjaar 1976/ 1977, T. Boekhout, W. Knol.
 • Veldwaarnemingen 9.
 • Broedvogels, doortrekkers en wintergasten in het Randenbroekerbos (gem. Amersfoort), L.H. Stein.

14

Sep. 1978

 • De kleine zwaan, Cygnus columbianus bewickii, en knobbelzwaan, Cygnus olor, in de polders tussen Baarn en Nijkerk, Wim Knol.
 • De Kleine Zwanen van Arkemheen, De Haar en Zeldert, E.P.R. Poorter.

15

Nov. 1978

 • Een vogelinventarisatie van het Bos Birkhoven (Amersfoort), H. Gartner.
 • Weidevogeltellingen in de Eempolders gedurende 1976 en 1977, Werkgroep Ontwikkeling Eemland.
 • Flora en fauna ten zuidwesten van Scherpenzeel, J. Lagerweij.
 • Ganzen vangen 80% geluk, 20% wijsheid.

16

Dec. 1978

 • Zoogdieren en vogels, verongelukt langs een spoorlijn, W. Knol.
 • Veldwaarnemingen 10.

17

Okt. 1979

 • Veldwaarnemingen 11.

18

Nov. 1979

 • Bosranden en zangvogels in de Gelderse Vallei, Paul Klerks, Hans Jongerius.
 • Watervogeltellingen langs het Nijkerker- en Nuldernauw: een vergelijking tussen vier winterhalfjaren, Frank Berendse, Bert van de Hoef.

19

Apr. 1980

 • Veldwaarnemingen 12.

20

Nov. 1980

 • Watervogeltellingen langs het Nijkerker- en Nuldernauw gedurende het winterhalfjaar 1978/1979, Wim C. Knol.
 • Veldwaarnemingen 13.

21

Dec. 1980

 • Overzicht van een aantal vogelsoorten, waargenomen in Scherpenzeel e.o. In de periode januari 1977 tot januari 1980, A.L. Rebergen.

22

Nov. 1981

 • Weidevogeltellingen in de Eempolders in 1980, Werkgroep Ontwikkeling Eemland.
 • Veldwaarnemingen 14.

23

Dec. 1981

 • De slag om de Leusderheide, Werkgroep Leusderheide.

24

Dec. 1982

 • Enkele waterwildtellingen, Wim Knol.
 • Veldwaarnemingen 15.

25

Sep. 1983

 • Register Te Velde 1 t/m 24.

26

Nov. 1983

 • Enkele buizerdwaarnemingen, W.Knol.https://vogelwacht-utrecht.nl/wp-content/uploads/2016/11/TE-VELDE-10.pdf
 • Veldwaarnemingen 16.

27

Okt. 1984

 • Een mogelijke waarneming van de Whistling Swan in polder Arkemheen, T. Slagboom.
 • Vogelwaarnemingen bij de Stichtse Brug, P. Veen.
 • Veldwaarnemingen 17.

28

Feb. 1985

 • Groeneveld, een inventarisatie van paddestoelen, planten en vogels, P. Veen, P. van Winden.
 • Het broeden in 1984 van ral- en reigerachtigen in de voorlanden van de Stichtse Brug, W. Knol, T. Slagboom.
 • Enkele pijlstaartwaarnemingen, L. Boon.
 • Veldwaarnemingen 18.

29

Sep. 1985

 • Veldwaarnemingen 19.

30

Dec. 1985

 • Territoria van enkele moerasvogels langs de Stichtse Brug, W. Knol, T. Slagboom.
 • Vogelwaarnemingen op de Leusderheide, B. v. ’t Holt.
 • Enkel vogeltellingen in Arkemheen, Teus Slagboom.
 • Veldwaarnemingen 20.

31

1986

 • Watervogeltellingen op het Nijkerker Nauw (tussen Nieuw Hulckestein en de Laakse Duiker) van 11-10-1981 t/m 18-7-1982, V. van Laar.
 • Overzicht van de belangrijkste aantallen watervogels op het Eemmeer (vnl. vanaf 1978), G. van Dijk.
 • Weidevogeltellingen in het Eemland, G. van Dijk.
 • Veldwaarnemingen 21.

32

1986

 • Vogelinventarisatie “Schothorsterbos” en “Emiclaerse eng”, H. Smid, W.C. Knol.

33

Maa. 1987

 • Vogeltellingen vanaf de Arkemheense Zeedijk in de periode van 3 november 1985 t/m 22 juni 1986, Vincent van Laar, Jan A.M. Fransman.
 • Watervogeltellingen Nijkerker- en Nuldernauw, J. Ritzer.
 • Veldwaarnemingen 22.

35

Dec. 1987

 • Dode vogels en zoogdieren langs het spoorwegtrajekt Hoevelaken-Amersfoort, W. Knol.
 • Veldbiologische waarnemingen op het landgoed Schothorst bij Hoogland in1985 en 1986, A. Goossens, V. van Laar, M. Sandifort, S. Topper, J.W. Mulder, J. Egelmeers, A. Boon, M. ter Horst.
 • Wandelen in de lunchpauze, J. Verduin.
 • Vogelwaarnemingen bij de zandpunt te Zeldert, Leo Spier.
 • PTT-projekt voor wintervogels, Henry Smid.
 • Veldwaarnemingen 23.

36

Dec. 1989

 • Veldwaarnemingen 24.

37

Dec. 1991

 • Natuurwaarnemingen op caravanpark “De Toverberg”, Wim de Lange.
 • Veldwaarnemingen 25.

38

Nov. 1992

 • n.v.t.

39

Mei 1995

 • Veldwaarnemingen.

40

Nov. 1998

 • Veldwaarnemingen in Klein Zwitserland, R. de Waal.
 • Fietstocht langs Nijkernauw (van Spakenburg to Nijkerk), Ferry Been, Erik van Beers.
 • Kleine zwanen in Eempolder en Arkenmheen, W. v. Deventer, V. v. Laar.
 • Bijzondere nestelplaats stadsduiven, Zomer Bruijn.
 • Veldwaarnemingen vogels.

41

Dec. 1999

 • Faunistische waarnemingen in het gebied Hogeweg, de Wieken, Vinkenhoef, en Nijkerkerstraat (Gemeente Amersfoort), V. van Laar, E.H. Van Beers.
 • Vogelwerkgroep Het Gooi verzoekt om medewerking.
 • Veldwaarnemingen.

42

Feb. 2001

 • n.v.t.

43

Dec. 2001

 • “Dood beukenblad” in Nimmerdor, Machiel de Vos.
 • Natuurbeheer van de Stichting Abrona op het Landgoed de Sterrenberg, Arnold van de Ark.
 • Artikelen en mededelingen in Te Velde Index nummers 26 t/m 40, J. Wisman.

44

Dec. 2002

 • Broedvogeltellingen op het Landgoed de Sterrenberg, voorjaar 1996, Bert van ’t Holt, Muriël Schouten.

45

Dec. 2003

 • n.v.t.

46

Maa. 2005

 • Broedvogelinventarisatie Landgoed de Boom 1991-2002, A. van Keken, W.C. Knol.
 • Broedvogels van de Leusderheide, 1980-2002, L.J. (Bert) van ’t Holt.

47

Mei 2006

 • Weidevogelbescherming Woudenberg-Scherpenzeel-Renswoude e.o. In 2005, Henk de Leeuw, Jaap Wisman.
 • Peukendovers als nestkast, Arnold van der Ark.

48

Dec. 2007

 • Putters in de jonge lindebomen langs de Dorpstraat te Scherpenzeel, Johan Lagerweij.
 • Het zijn de kleine dingen……, Cor de Wilde.

49

Dec. 2008

 • Vestiging van enige gedomesticeerde vogelsoorten in het Eemland en de Gelderse Vallei, Vincent van Laar.
 • Weidevogels in de verdrukking; voorjaarsvreugde anno 2008 rondom Leusden, S.W. Jager.