Lezingen en presentaties

IJSVOGELS, DE MOOISTE VOGELS VAN NEDERLAND

Onder deze titel houdt Jelle Harder, ijsvogelkenner bij uitstek, een lezing over deze bijzondere vissenvanger. Hij is deze avond gastspreker bij de afdeling Driebergen-Doorn van de Vogelwacht.

Plaats van handeling: Nieuw Salem
De Lei 86 in Driebergen
Datum en tijd: donderdag 21 maart  20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)

Met foto’s, korte video’s en een korte film laat Jelle Harder ons zien hoe een ijsvogel z’n bestaan inricht.
Visgelegenheid en steilwanden om veilig te broeden zijn kenmerkend voor z’n leefomgeving.
Dat zelfs in een stadse omgeving plaats kan zijn voor de ijsvogel, zoals zal blijken, is niet alleen voor de ijsvogel, maar ook voor de oplettende wandelaar een prettig perspectief.