Lezingen en presentaties

Dinsdag 3 maart a.s.
Schaatsenrijders en waterkwaliteit – Over de relatie tussen waterkwaliteit en waterdieren

Natuurlezing van Erik Notenboom

Te veel of te weinig water is de laatste tijd regelmatig in het nieuws. Maar hoe zit het met de kwaliteit van het water? Dr. Erik Notenboom neemt het publiek in een boeiende lezing mee langs verschillende typen watergangen. Hij was jarenlang docent aan de Hogeschool van Utrecht en heeft daar o.a. veel onderwijs en zoetwater onderzoek gedaan. Hij is zeer actief binnen de KNNV en Stichting Milieuzorg Zeist.

Aan de hand van fraaie foto’s van waterlopen, waterplanten, waterdieren en microscopisch klein plankton schetst Notenboom een beeld van de diverse waterecosystemen die rond Amersfoort voorkomen. Zuurstof, mineralen en voedingstoffen zijn bepalend voor de diersoorten die in het water voorkomen. Anders dan land-ecosystemen bevatten water-ecosystemen zeer weinig zuurstof. Dieren in het water zijn daarop aangepast, bijvoorbeeld door een dunne huid en grote kieuwen, om aan zuurstof te komen. Longslak, muggenlarve en rattenstaart die dat niet hebben, moeten naar de oppervlakte voor zuurstof. Waterspin en bootsmannetje nemen zelfs luchtbellen mee naar beneden. Dit zijn slechts een paar voorbeelden van de wondere wereld van onder water die aan de orde komen.

© Kees de Heer

Schaatsenrijders        Foto: Kees de Heer

De lezing is op dinsdag 3 maart 2020 van 20-22 uur in Het Groene Huis, Schothorsterlaan 21, 3822 NA Amersfoort. De toegang is gratis (max. 80 bezoekers). Reserveren is niet nodig, maar kom op tijd!
De organisatie is in handen van de Werkgroep Natuurlezingen Amersfoort (WNA), een samenwerkingsverband van KNNV, IVN, Vogelwacht Utrecht en Gemeente Amersfoort.

Meer informatie: WNA , Renée van Assema / gabas@planet.nl


================================================================================

Vogelexoten in Nederland.

 3 maart a.s. in gebouw Nieuw Salem, de Lei 86, achter de Grote Kerk aan de Hoofdstraat in Driebergen.
De lezing begint om 20.00 uur, d
e zaal is open vanaf 19.30 uur.

Al meer dan een jaar zijn halsbandparkieten min of meer thuis in en rond Driebergen. Met dit verschijnen en deze vestiging staan cq vliegen ze niet alleen.
Steeds meer dieren en planten die niet van nature in ons land voorkomen weten zich hier te vestigen. Sinds 2000 zijn er zo’n 250 vogelexoten, soorten die bewust of onbewust door mensen zijn meegenomen, in het wild vastgesteld. Bij veel soorten blijft het bij een enkele waarneming, maar sommige, zoals de Nijlgans en Halsbandparkiet hebben grote populaties gevormd.
Het oorspronkelijke leefgebied van een vogelsoort en de manieren waarop die in Nederland in de vrije natuur terecht is gekomen is onderwerp. Daarnaast is het verwonderlijk dat de ene soort zich in het wild handhaaft en de andere niet. Als een soort zich handhaaft kan dat gevolgen hebben voor inheemse soorten.

Al deze zaken krijgen we in beeld en woord toegelicht door André van Kleunen van Sovon Vogelonderzoek Nederland in zijn presentatie Vogelexoten in Nederland.
Voor meer informatie: Sjef ten Berge ( sjeftenberge@vogelwacht-utrecht.nl )