Lezingen en presentaties

6 november 2018: Natuurlezing: Vogels van het Nationale Landschap Arkemheen-Eemland

8 november 2018:  Lezing over (kleine) marterachtigen