Lezingen en presentaties

dinsdag 4 februari 2020 van 20-22 uur

De stand van de natuur in Amersfoort

Natuurlezing van Fenneke van der Vegte en Willem Kuijsten

 In vervolg op het boekje Stand van de Natuur in Amersfoort uit 2011 is net een nieuw boekje verschenen met de actuele gegevens, tot stand gekomen met hulp van groene vrijwilligers en andere inwoners van Amersfoort. Er staan meer dan 100 soorten in die in Amersfoort voorkomen. Het eerste exemplaar van de Stand van de Natuur in Amersfoort 2019 werd op 4 december jl. door wethouder Kees Kraanen feestelijk overhandigd aan de schrijvers en fotografen.
De Amersfoortse stadsecologen Fenneke van der Vegte en Willem Kuijsten bespreken op dinsdag 4 februari de stand van de natuur in Amersfoort anno 2019. Met sommige soorten lijkt het goed te gaan in de stad. Andere zijn juist verdwenen. En er zijn natuurlijk ook nieuwkomers. Het bekijken en interpreteren van de gegevens voor het boekje roept veel vragen op. Kun je aan de hand van 100 soorten iets zeggen over de ‘stand van de natuur’? En hoe betrouwbaar zijn de verzamelde gegevens? Mag je op basis van de gegevens wel een uitspraak doen? Maar ook: wat zouden we nog meer willen weten van de natuur in Amersfoort?Verder nemen Willem en Fenneke het publiek mee in de ontwikkelingen binnen de gemeente. Welke projecten komen eraan? Hoe anticipeert de gemeente in haar beleid op klimaatverandering en verandering in biodiversiteit?

De lezing is op dinsdag 4 februari 2020 van 20-22 uur
in Het Groene Huis, Schothorsterlaan 21, 3822 NA Amersfoort.
De toegang is gratis (max. 80 bezoekers). Reserveren is niet nodig, maar kom op tijd!
De organisatie is in handen van de Werkgroep Natuurlezingen Amersfoort (WNA), een samenwerkingsverband van KNNV, IVN, Vogelwacht Utrecht en Gemeente Amersfoort.


De weidebeekjuffer is een van de soorten die aan bod komt in het boek ‘De stand van de natuur in Amersfoort’

Foto: Kees de Heer


================================================================================

Vogelexoten in Nederland.

 3 maart a.s. in gebouw Nieuw Salem, de Lei 86, achter de Grote Kerk aan de Hoofdstraat in Driebergen.
De lezing begint om 20.00 uur, d
e zaal is open vanaf 19.30 uur.

Al meer dan een jaar zijn halsbandparkieten min of meer thuis in en rond Driebergen. Met dit verschijnen en deze vestiging staan cq vliegen ze niet alleen.
Steeds meer dieren en planten die niet van nature in ons land voorkomen weten zich hier te vestigen. Sinds 2000 zijn er zo’n 250 vogelexoten, soorten die bewust of onbewust door mensen zijn meegenomen, in het wild vastgesteld. Bij veel soorten blijft het bij een enkele waarneming, maar sommige, zoals de Nijlgans en Halsbandparkiet hebben grote populaties gevormd.
Het oorspronkelijke leefgebied van een vogelsoort en de manieren waarop die in Nederland in de vrije natuur terecht is gekomen is onderwerp. Daarnaast is het verwonderlijk dat de ene soort zich in het wild handhaaft en de andere niet. Als een soort zich handhaaft kan dat gevolgen hebben voor inheemse soorten.

Al deze zaken krijgen we in beeld en woord toegelicht door André van Kleunen van Sovon Vogelonderzoek Nederland in zijn presentatie Vogelexoten in Nederland.
Voor meer informatie: Sjef ten Berge ( sjeftenberge@vogelwacht-utrecht.nl )