Vogels en de wet

In de Nederlandse wetgeving is er veel geregeld om vogels te beschermen, maar onder een aantal omstandigheden is het toch mogelijk om vogels te verjagen of zelfs te doden.
Op de site Vogels en de wet  van Vogelbescherming Nederland kun je vinden wat is toegestaan en hoe te handelen bij geconstateerde overtredingen.