Historisch archief

Historisch archief Vogelwacht Utrecht

Gedurende het bestaan van de Vogelwacht Utrecht – opgericht in 1958 – zijn vele publicaties verschenen. Rapporten van inventarisatiegroepen, verslagen van de allerlei soorten tellingen, externe rapporten, de uitgaven van de Kruisbek en het daaraan voorafgaande verenigingsbulletin De Braakbal en nog veel meer, zijn allemaal opgenomen in ons archief.

Neem bij interesse in een van de archiefstukken contact op met onze archivaris:

Paul Lindhout,  paullindhout@vogelwacht-utrecht.nl