Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering  (ALV) 2024

Op dinsdag 19 maart houden we onze ALV op de bekende plek in
Het cultureel en vergadercentrum H.F. Witte
Henri Dunantplein 4
De Bilt

De ALV begint om 20:00 uur en u bent welkom vanaf 19:30 uur
Belangrijk agendapunt is de wijziging van de statuten van Vogelwacht Utrecht

Zie ook pagina 1 van Kruisbek nr. 4 van september 2023:

Belangrijkste doelstelling Vogelwacht Utrecht
‘Het doel van de vereniging is de bescherming en verbetering van de levensvoorwaarden van de in de natuur voorkomende organismen, in het bijzonder van de vogels, in de provincie Utrecht’.
Zo begint artikel 2 van onze statuten. Is dit zo goed geformuleerd? Of vindt u dat het anders kan/moet?
Vanwege de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) moeten onze statuten worden aangepast via een notaris. Dat kan alleen als onze Algemene Ledenvergadering van tevoren de aanpassing goedkeurt. Het bestuur zal de aanpassing dan ook aan de leden voorleggen in de ALV van 2024.
Eventueel kunnen we van de gelegenheid gebruik maken door bijvoorbeeld artikel 2 aan te passen (zie hierboven).
Heeft u een voorstel? Zo ja, neem dan contact op met onze secretaris Josje Henkelman (secretaris@vogelwacht-utrecht.nl of 06-16679919).

  • De volledige, nu geldende statuten zijn te vinden op de website onder het menu-item bibliotheek, maar ook onder dit linkje.
  • De nieuwe statuten (concept) vind je onder dit linkje.
  • Een overzicht van de aanpassingen vind je onder dit linkje.

 

Lezing zeearenden

De avond wordt afgesloten met een lezing over zeearenden door Martijn de Jonge.

@Martijn de Jonge

Martijn de Jonge (Den Haag 1957) is gefocust op de relatie mens-natuur in de ruimste zin des woords. Hij gaat mee met onderzoekers, bezoekt conferenties en doet zelf ook veldwerk. De afgelopen decennia richtte hij zich op stadsnatuur in Amsterdam, verschillende zeezoogdieren en het onderzoekswerk aan grote roofvogels in Europa. Martijn ging daartoe mee met het uitzetten van lammergieren in de Alpen, volgde orka-onderzoek bij Seattle en documenteerde het stadse leven van de Amsterdamse futen. Publicaties hierover werden in verschillende media gebruikt variërend van vogeltijdschriften tot dagbladen. In 2020 verscheen bij de KNNV zijn inmiddels uitverkochte boek ‘De Zeearend in Nederland’. Eerder publiceerde de Jonge een veldgids over walvissen en dolfijnen in Europa eveneens bij de KNNV. In eigen beheer bracht hij boeken uit over de Oostvaardersplassen, Punk en Amsterdam. Martijn verhuisde in 2017 naar Schokkerhaven waardoor hij de zeearenden soms vanuit de woonkamer kan zien. Vanuit Schokkerhaven maakt hij tochten met zijn schip de Wave om vogelaars met de rijke natuur van de IJsseldelta te laten kennis maken. In het populaire programma Dwars door de Lage Landen wordt in april uitgebreid aandacht geschonken aan de zeearenden van de IJsseldelta. De vaste crew voer een dag mee met Martijn en stond versteld van hoe- dichtbij en mooi ze deze roofvogels konden bekijken. De Jonge is verschillende malen voor zijn fotowerk onderscheiden o.a. bij de Zilveren Camera en de Wildlife Photographer of the Year. Momenteel werkt hij aan een nieuw boek over de Nederlandse zeearenden waarbij hij zich richt op de ontwikkelingen van de afgelopen vijf jaar.