De meest recente nieuwsbrief

Voorlopig zijn er geen excursies, toch valt er buiten genoeg te beleven. Heeft u wat leuks gezien, meld het mij via jannekekimstra@vogelwacht-utrecht.nl.


Nieuwsbrief Vogelwacht Utrecht , 17 april 2021.

Ik was vorige week vrijdag 9 april een dag naar Texel. Even na half 8 stapte ik in een redelijk zonnig Bilthoven in de auto en na een steeds zonnige voorspoedige reis reed ik om half 10 de boot op. Al op het marsdiep trok het dicht en met de wind er bij was het koud! 4 Dwergmeeuwtjes voor de boot langs waren leuk om te zien. Op het eiland was mijn eerste doel de zwarte zeekoet die al maanden in de jachthaven van Oudeschild verblijft. Die liet zich vrij makkelijk vinden. Via de waddenkant met Ottersaat en Dijkmanshuizen als tussenstops naar de plek waar een al een poosje pleisterende kraanvogel voor het laatst gemeld was in een weiland net ten Noorden van Plas en Daal, een nieuw ontwikkeld natuurgebied. Hier hoorde ik van een vogelaar op de fiets dat hij meende hem over de dijk richting Plas en Daal zelf had zien vliegen. Daar ben ik dus maar gaan zoeken. Vanuit de auto want het was te koud en winderig om lang buiten te staan turen. Na dik 2 uur zoeken vond ik de kraanvogel. Ver weg, maar onmiskenbaar. Ik kon ook een andere vogelaar nog gelukkig maken door hem de vogel aan te wijzen. ‘Heb je dan alleen maar die kraanvogel gezien in die 2 uur’ hoor ik u vragen. Néé, natuurlijk niet. Ik heb genoten van baltsende bruine kiekendieven, 10-tallen zingende veldleeuweriken, grutto’s, tureluurs, kemphanen en zwarte ruiters. Smienten en wintertalingen en een slechtvalk die achter een polletje pitrus zat te schuilen voor de koude wind. Hierna heb ik nog een kort rondje terug langs de waddendijk gemaakt, want ik was nog niet bij Het Wagejot en Utopia geweest. Utopia heb ik na een blik vanuit de auto verder gelaten voor wat het was, het was er rustig, op wat rotganzen na. Het Wagejot was een studie in zwart wit, met grote sterns, kokmeeuwen, scholeksters en kluten. Erg leuk om naar te kijken, én te luisteren, die sterns maken me toch een herrie met de meeuwen samen… Intussen werd het tijd om weer eens aan een boot terug te gaan denken, want ik wilde bij Hilversum nog even naar de Aardjesberg naar de beflijsters. Na een korte koude blik in de Mokbaai had ik de boot van 16:00 terug naar de wal. Om even na 6 uur parkeerde ik de auto bij het restaurant aan de Westerheide. Wat een verschil met Texel! Het was heerlijk zonnig en windstil op de hei. Er zongen enkele boompiepers en roodborsttapuiten. Bij de aardjesberg trof ik uiteindelijk 4 beflijsters, samen met kramsvogels en grote lijsters. In het bos achter het akkertje graasden 2 reeën op hun gemakje. Een mooi uiteinde aan een koude maar heerlijke dag vogelen. 

Beflijster © Janneke Kimstra

 


Tot ziens, in het veld of elders, 

Janneke Kimstra