De meest recente nieuwsbrief

De belevenissen beperken zich noodgedwongen tot de directe omgeving. Gelukkig is het mooi weer, al is de wind koud. Dinsdag middag werd ik gebeld door een bezord lid die op de Hoogekampse plas een fuut zag zwemmen die verstrengeld zat in een net. Na wat heen en weer gebel en geapp de aannemer gesproken, die zou kijken of hij nog wat kon betekenen. Helaas lukte dat pas op woensdag, toen was de fuut al overleden. In voorgaande jaren vertelde ik regelmatig over ‘mijn’ bonte specht die hier in de buurt z’n vaste tak had. Ik heb ‘m dit jaar nog niet gehoord. Ik vermoed dat z’n tak er niet meer is, want ik hoor nog wel regelmatig spechten roepen in de buurt, en zie ze ook nog wel. Van een andere trouwe lezer uit Woerden kreeg ik deze week een bericht over een stel zwarte zwanen die in de Cattenbroekerplas trots rondzwommen met hun 7 kleine jongen. Jaarlijks broeden enige 10-tallen paren in ons land, maar dit betreffen dan uit gevangenschap ontsnapte vogels. Als u wat leuks beleeft op uw rondwandelingetjes in de omgeving, schroom dan niet dat te melden, dan kan ik het meenemen in de volgende nieuwsbrief. Zo houden we elkaar op de hoogte van de leuke dingen, dat kunnen we wel gebruiken in deze barre tijden. 

Tot ziens, in het veld of elders, blijf gezond en pas op elkaar.

Janneke Kimstra

 

Klik hier.