De meest recente nieuwsbrief

Nieuwsbrief Vogelwacht Utrecht jaargang 6-3 week 34, 18 januari 2020. 

Roodborst, heggenmus, merel, boomkruiper, kool- en pimpelmees, allemaal zijn ze alweer aan het zingen! Het maakt de donkere ochtenden en middagen als ik naar kantoor of naar huis fiets een stuk aangenamer. Vanmorgen zat er zelfs een appelvink te zingen, hoewel zingen misschien wat veel is voor ‘tik psi’, want veel meer dan dat is het niet. De dagen worden nu snel langer, tussen nu en volgende week vrijdag krijgen we er bijna 20 minuten daglicht bij.

De plannen voor de komende weken:

  • Zondag 19 januari gaat afdeling Vechtplassen maar de Amsterdamse Waterleidingduinen.
  • Eveneens op zondag 19 januari gaat afdeling Nieuwegein/IJsselstein naar de oostkant van de Flevoland.
  • Zaterdag 25 januari gaat afdeling De Bilt/Zeist naar de Amsterdamse waterleidingduinen.
  • Tussen 1 en 9 februari is het tijd voor de VWU Roofvogeltelling. Alle bekende tellers hebben inmiddels hun lijsten ontvangen.
  • Zet dinsdag 17 maart vast in uw agenda, dan is de ALV, als gebruikelijk in het H.F. Witte centum in De Bilt, dit jaar met een lezing van Erik Kleyheeg van Sovon over het jaar van de Wilde eend.

 

Berichten van zusterorganisaties in de omgeving

  • In het weekend van 24 tot en met 26 januari is het weer tijd voor de tuinvogeltelling. Lees er alles over op deze pagina
  • Een weekend eerder, Op zaterdag 18 januari (met uitloop naar 17-20 januari) vindt de  54e midwintertelling plaats. Het doel is om gegevens over aantallen en verspreiding van watervogels te verzamelen, zowel in Nederland als internationaal. In de provincie Utrecht zijn meerdere telgebieden waarvoor nog tellers gezocht worden, onder andere in de Eempolder, rondom Houten, Mijdrecht, Breukelen en Utrecht. Via deze link kun je alle telgebieden bekijken (inzoomen op de gewenste regio). Mocht je geïnteresseerd zijn om aan deze telling mee te doen dan kun je ook contact opnemen met André van Kleunen of kijken op de Sovonwebsite.
  • 28 januari een lezing van Wim Smeets bij het Groene Huis in Amersfoort over zintuigen van vogels en opmerkelijk gedrag. Aanmelden verplicht via deze link.
  • 1 februari is de Dutch Birding dag. Dit jaar niet in Lunteren, maar in Naturalis in Leiden.
  • Tot slot de mededeling van de KNNV Afdeling Zeist/Heuvelrug/Kromme Rijn dat er nog een aantal plaatsen zijn bij de cursus vogelkijken die op 5 februari begint. Volg voor informatie en inschrijven deze link.

Tot ziens, in het veld of elders, 

Janneke Kimstra