Vogelopvang Utrecht 030 25 17 255

Stichting Vogelopvang Utrecht vraagt uw hulp

Stichting Vogelopvang Utrecht is meer dan 25 jaar actief en vangt jaarlijks 3000 zieke en/of gewonde inheemse vogels op uit Utrecht en ruime omstreken, met als doel deze vogels zodanig te verzorgen, dat zij daarna weer gezond en kansrijk in de vrije natuur losgelaten kunnen worden. Daarnaast spant de Vogelopvang zich in om een betere relatie tot stand te brengen tussen mens en dier in een verstedelijkte omgeving.

De Vogelopvang kan niet bestaan zonder de inzet van vrijwilligers en de bijdrage van donateurs.

Vogelopvang Utrecht is op zoek naar nieuwe vrijwilligers die willen helpen met het praktische werk rondom de verzorging van de vogels. 

Momenteel heeft Stichting Vogelopvang Utrecht ongeveer 350 donateurs. Dit zijn mensen die de Vogelopvang een warm hart toedragen. Voor minimaal €10 per jaar kan iedereen donateur worden van de stichting. Donateurs ontvangen regelmatig een nieuwsbrief met informatie over het reilen en zeilen van de Vogelopvang en wetenswaardigheden over vogels en hun leefwijzen. De Vogelopvang zou erg geholpen zijn met een financiële ondersteuning.