Contactpersonen

  voorzitter Bert van ’t Holt voorzitter@vogelwacht-utrecht.nl
0346 – 35 14 48
  secretaris  Josje Henkelman  secretaris@vogelwacht-utrecht.nl
0616679919
 BartvandenBerg penningmeester Bart van den Berg penningmeester@vogelwacht-utrecht.nl

IBAN: NL54 INGB 0000 28 69 44     

BIC: INGB NL 2A  

tnv Vogelwacht Utrecht te Utrecht

0343-55 19 05

ledenadministrateur José Loof-Valk ledenadministrateur@vogelwacht-utrecht.nl
webmaster Bert Geelmuijden webmaster@vogelwacht-utrecht.nl
06 50252786
Amersfoort Frank Pierik  frankpierik@vogelwacht-utrecht.nl
06 5172 4647
De Bilt/Zeist  

Hanneke Lankhof

 

hannekelankhof@vogelwacht-utrecht.nl
De Bilt/Zeist Wigle Braaksma wiglebraaksma@vogelwacht-utrecht.nl
  Driebergen/Doorn Sjef ten Berge sjeftenberge@vogelwacht-utrecht.nl
0343 – 41 45 31
Nieuwegein Tanja Hudepohl tanjahudepohl@vogelwacht-utrecht.nl
06-51740221
IJsselstein Irene Schuller  

ireneschuller@vogelwacht-utrecht.nl
06-28407546

Guus Peterse 3_cr Utrecht-stad Guus Peterse guuspeterse@vogelwacht-utrecht.nl
030 – 26 26 931
 Vechtplassen Jaap Stolze jaapstolze@vogelwacht-utrecht.nl
06-30173038