Arkemheen – 12-03-2023

Jeroen Steenbergen schreef:
Zondag 12 maart bezocht Utrecht-stad polder Arkemheen. Met een groep van 13 mensen vertrokken we uit een miezerig Utrecht. Er stond een koude wind, maar het zou die dag op moeten klaren.
Bij zowat onze eerste stop in de polder vonden we twee Zeearenden, die naast elkaar op hekpalen zaten. Adulte vogels, te zien aan de witte staart en geliger nek en kop. Op afstand zoals het hoort, maar wel goed te zien. Het geluid van roepende Grutto’s omringde ons, een enkele Veldleeuwerik zong. Op de natte velden liepen veel Kieviten, ertussen ook flinke groepen Kemphanen en Goudplevieren. Daar weer tussen werden enkele Bonte Strandlopers gevonden.
Verder rijdend langs de fraaie polderweggetjes viel vooral het enorme aantal smienten op. Verder ook Slobeenden en Wintertalingen. Een Rouwkwik werd door de inzittenden van één auto gezien, maar verdween voor de anderen ‘m in beeld hadden. Verder nog meer zingende Veldleeuweriken, en baltsende Graspiepers. We keken uit over het randmeer en vonden een mooi groepje van 4 Krooneenden. Daarnaast een flink aantal Grote Zaagbekken en enkele Middelste. Tussen de op paaltjes rustende meeuwen vonden we enkele Grote Mantelmeeuwen en Pontische Meeuwen.
We speurden verder langs de weggetjes en zagen enorme groepen ganzen, vooral Kol- en Brandganzen. Enkele malen vloog alles de lucht in, maar de reden daarvoor konden we niet ontdekken. Soorten die we nog niet eerder zagen waren Wulp, Bontbekplevier en Tureluur.
Tussen een grote groep rustende Grutto’s zagen we enkele IJslandse Grutto’s.
We reden richting Delta Schuitenbeek en zagen onderweg enkele Nonnetjes. In de delta vonden we weinig nieuwe soorten. Ook de Steenuil die daar vaak zit, was niet aanwezig, wellicht was het te koud en te winderig. We reden richting strand Nulde en scanden onderweg de enorme groepen ganzen. Hier was eerder vandaag een Kleine Rietgans gezien, maar ook die liet zich niet vinden. Wel genoten we van de enorme tapijten ganzen. Nogmaals kijkend over het randmeer zagen we een aantal Nonnetjes en Pijlstaarten. De Wilde Zwanen die we hier zochten lieten het afweten.
We genoten van koffie en appeltaart in het restaurant daar en besloten het er toen bij te laten. Het was een mooie ochtend geweest, koud, maar met veel leuke soorten.