Arkemheen – 15-03-2020

Jeroen Steenbergen schreef:

© GMD

Velduil

Zondag 15 maart stond een excursie van Utrecht-stad gepland met als bestemming Arkemheen en omgeving. De laatste ontwikkelingen rondom het corona-virus riep bij een aantal potentiële deelnemers twijfels op of we wel met elkaar mee zouden moeten, kunnen of mogen rijden. Voor een aantal mensen betekende dit dat zijn hun aanmelding terugtrokken, een aantal anderen was van mening dat er geen risico in deze activiteit zat en besloot wel op pad te gaan. Om kort te gaan: met een uitgedunde groep van 8 mensen vertrokken we van ons vertrouwde Galgenwaard, uiteraard met de even vertrouwde Slechtvalk bij vertrek.
We besloten om eerst naar een plek in de omgeving van Bunschoten te rijden waar al enige tijd Velduilen worden gezien. Daar aangekomen zagen we vrijwel direct een uil vliegen boven het Eemmeer, in het half uur daarna zagen we dit een aantal malen, waarbij de uil soms mooi dichtbij vloog. Fraai!
Aangezien er een stevige, en koude, wind stond, besloten we al vrij snel om verder richting Arkemheen te rijden. In de plasjes langs de dijk was een leuk groepje Kluten te zien, alsook een flinke groep Grutto’s. Hierin bevonden zich enkele fraaie exemplaren van de IJslandse ondersoort. We reden door naar polder Arkemheen en speurden de plasdras-velden langs de weg af. Veel Grutto’s, Smienten, een grote groep Bonte Strandlopers, Goudplevieren deels al in zomerkleed, volop Kemphanen waaronder fraaie mannetjes. In dit gebied moest ook een Bosruiter rondhangen, een leuke soort voor vroeg in maart. Helaas konden we deze vogel niet vinden.
Na deze velden afgespeurd te hebben keken we over het randmeer: we hoorden Baardmannetjes in het riet en met wat moeite zagen we die even. Een Cetti’s Zanger riep en enkele Zwartkopmeeuwen vlogen over. Deze konden we gelukkig terugvinden op een akker, zodat iedereen ze goed heeft kunnen zien.
We keerden om en tuurden de plasdras-gebiedjes nog een keer af, maar veel nieuws leverde dit niet op, behalve een Rouwkwikstaart. We besloten door te rijden naar Amersfoort, waar al enige tijd een drietal Pestvogels te vinden zijn. Hiervoor moesten we op het terrein van het Meander-ziekenhuis zijn, en vanaf de parkeerplaats hadden we de vogels al snel in beeld. Helaas hoog in een boom, maar gelukkig kwamen ze ook nog even naar beneden zodat we goed konden zien hoe fraai deze soort is.
We kozen ervoor door te rijden naar de Eempolders: daar vonden we enorme groepen Brandganzen, waartussen we een Rotgans vonden. Leuk voor het binnenland! Ook hier veel meeuwen op de velden, waaronder een Zwartkopmeeuw. Grutto’s, Bonte Strandlopers, Witte Kwikstaarten. Veel eenden: Pijlstaart, Wintertaling, Smient, helaas niet de gehoopte Zomertaling. Door de harde wind was buiten staan niet erg prettig, en helaas was de bewolking ook toegenomen waardoor het zicht minder was dan eerder vandaag. Mede daardoor hielden we het wat korter en besloten we terug naar Utrecht te rijden. Ondanks alles was het toch een bevredigend ochtendje vogelen geworden, met in de auto volop gesprekken over hoe het allemaal verder zal gaan: mogen we binnenkort nog wel naar buiten, wordt het één grote tuinvogeltelling dit jaar? We wachten het af…