Arkemheen – 20-01-2024

Peter Dral schreef:

@Bert

Pijlstaart

Het was zaterdag 20 Januari 2024 en de eerste excursie van het nieuwe jaar stond op het programma voor de afdeling De Bilt – Zeist, met als bestemming Arkemheen. Om 8.30 verzamelden de 8 deelnemers zich in De Bilt, van waar we in 2 auto’s vertrokken naar het Stoomgemaal Arkemheen bij Nijkerk. Eenmaal uitgestapt was het behoorlijk koud. Vooral de sterke wind maakte het bijzonder fris. Gelukkig was iedereen goed aangekleed en stonden we even na 09.00 uur op de dijk over het water te turen op zoek naar interessante eenden en andere watervogels. We zagen direct al Grote Zaagbek, Brilduiker en Nonnetje. Ook kwam er een IJsvogel vlak bij ons op een steiger zitten met een visje in zijn snavel. Verder zagen we onder andere Kuifeend, Fuut en Dodaars, maar ze zwommen nogal ver weg. Na dik een half uurtje kijken besloten we om verderop naar de kleine parkeerplaats bij de dijk te rijden en van daaruit over de dijk te wandelen. Onderweg zagen we in het korte stukje in de auto een Fazant en later ook een Zeearend over vliegen. Eenmaal op de dijk aangekomen zagen we verschillende soorten in het water aan de ene kant en het gras aan de andere kant van de dijk. Grote zaagbek, Non (2 vrouwtjes met man), Brilduiker, Bergeend, Wintertaling en IJsvogel waren prachtig te zien aan de kant van het water. Een groep van ongeveer 20 Pijlstaarten zat bij plas Schuitenbeek Delta.

Twee Roodborsttapuiten weken niet van elkaars zijde in het riet bij de sloot. Graspiepers zagen we in groepjes op het gras, en alhoewel er weinig ganzen waren zagen we toch vier soorten: Grauwe gans, Kolgans, Brandgans en Grote Canadese gans.

De zon was ons beloofd, maar kwam er nooit echt goed door. Daardoor bleef deze excursie tot het middaguur een frisse bedoeling. Eenmaal weer bij de auto spotte we op de valreep nog een Kemphaan.
Ondanks de kou hielden we toch een warm gevoel over aan de 51 soorten die we deze ochtend hadden gezien: Fuut; Dodaars; Blauwe reiger; Grote zilverreiger; Wilde eend; Wintertaling; Krakeend; Smient; Pijlstaart; Slobeend; Kuifeend; Tafeleend; Brilduiker; Grote zaagbek; Non; Bergeend; Nijlgans; Grauwe gans; Kolgans; Brandgans; Grote Canadese gans; Knobbelzwaan; Buizerd; Sperwer; Zeearend; Torenvalk; Fazant; Waterhoen; Meerkoet; Scholekster; Kievit; Watersnip; Kemphaan; Grote mantelmeeuw; Zilvermeeuw; Stormmeeuw; Kokmeeuw; Holenduif; Houtduif; IJsvogel; Graspieper; Winterkoning; Merel; Roodborsttapuit; Roodborst; Rietgors; Huismus; Spreeuw; Zwarte kraai; Kauw en Ekster.