Bekendelle – 24 maart 2019

Jeroen Steenbergen schreef:

© Hans van Zummeren

Middelste Bonte Specht

Zondag 23 maart brachten we een bezoek aan het oosten van het land. We vertrokken uit Utrecht met een groep van 16 mensen, en begonnen onze dag in Bekendelle bij Winterswijk. In dit bos zijn o.a. Middelste Bonte Spechten en Kortsnavelboomkruipers te vinden, maar die zijn niet altijd makkelijk. Dus vol goede moed begonnen we aan onze wandeling. Direct bij het begin vloog een Grote Gele Kwikstaart over het beekje. Daarna hoorden we al vrij snel een Middelste Bonte Specht roepen, en met wat moeite kregen we deze vogel goed in beeld. We zouden deze soort een aantal malen mooi te zien krijgen, en het zal er vast meer dan één geweest zijn. Ook leuk waren zingende Vuurgoudhanen, die zich ook fraai lieten bekijken. Verderop in het bos werd een Zwarte Specht gevonden die ons in de gaten hield vanuit zijn hol. Een Kleine Bonte Specht roffelde en werd kort gezien. We hoorden een Kortsnavelboomkruiper zingen, maar kregen deze vogel niet in beeld. We liepen langzaam terug naar de plek waar de auto’s stonden, omdat we begrepen hadden dat daar de beste kans was op meer Kortsnavels. Daar het bos afzoekend vonden we al snel meerdere Boomkruipers, maar we hoorden alleen de gewone Boomkruiper zingen. De Kortsnavel, de midden-europese ondersoort van de Taigaboomkruiper die vooral in noord-Europa voorkomt, heeft een opvallend afwijkende zang en is qua tekening veel witter en helderder. Maar vooral het patroon op de vleugeltekening is doorslaggevend. Deze kenmerken zijn knap lastig te zien bij zulke druk bewegende vogels, maar toen we een of enkele helder getekende boomkruipers zagen scharrelen met toch wel een heel witte onderkant, kregen de fotografen onder ons het druk. Waarna we op de schermpjes terug konden zien waar we nu naar keken en of de tekening goed was voor Kortsnavel. Gelukkig bleek dit het geval en was deze uitdaging goed afgerond.
We reden door naar de steengroeve bij Winterswijk om daar de Oehoe die hier jaarlijks broedt, met een bezoek te vereren. Deze vogel was gauw gevonden en ook hier riep een Middelste Bonte Specht. We zochten even naar Grote Vossen (de vlinders), omdat die hier een vaste plek hebben gevonden, maar helaas liet de zon het een beetje afweten en dan zijn vlinders niet te vinden.
Onze volgende stop was het Korenburgerveen, waar we een wandeling doorheen maakten. Qua vogels was het vrij rustig, maar een Kraanvogel die laag overzeilde en in het moeras landde maakte veel goed. Een Klapekster liet zich mooi zien, evenals enkele Goudvinken. De zon was meer gaan schijnen en naast een Kleine Vos, een Dagpauwoog en een Boomblauwtje zagen we een goede kanshebber Grote Vos, maar helaas ging deze vlinder niet zitten. Ook zagen we enkele Heikikkers.
We besloten de dag met een wandeling door het Wooldse Veen, waar we nog enkele Roodborsttapuiten en 2 Raven konden bijschrijven. Het was inmiddels 4 uur geworden, zodat we besloten aan de terugreis te beginnen. We hadden een dag gehad met de gehoopte soorten, en nog lekker weer ook.