Biesbosch – 15 april 2018

Jeroen Steenbergen schreef:

Op zondag 15 april bracht afdeling Utrecht-stad een bezoek aan de Biesbosch. Het beloofde een mooie dag te worden, een overgangsdag richting echt voorjaarsweer maar met flink wat zon.

© Toon Vernooij

Ringmus

We begonnen met een groep van 17 mensen in polder Hardenhoek. We zagen enkele Ringmussen en liepen de dijk langs de plas af naar een plek van waaraf we goed overzicht hadden. Enkele Zwartkopmeeuwen vlogen over, en al snel ontdekten we er ook enkele zittend. Op het water veel eenden, waaronder Pijlstaarten en vooral Wintertalingen. We zochten naar een Zomertaling, maar die konden we niet vinden. Er zaten flink wat Grutto’s op de slikken en enkele Gele Kwikstaarten vlogen over. Uiteraard hoorden we met enige regelmaat een Cetti’s Zanger, vroeger een zeldzaamheid, maar zeker hier een vogel waar je niet meer omheen kunt. In de verte was het nest van een Visarend te zien, en twee vogels lieten zich op grote afstand zien. Daar zouden we later nog wel dichterbij komen.
Een andere waarnemer kwam naar ons toe en wees op een Amerikaanse Wintertaling die hij net had ontdekt. We hadden het er vlak daarvoor nog over gehad, maar meer als grapje… De vogel liet zich mooi zien en was goed herkenbaar aan zijn verticale witte dwarsstreepje in plaats van een witte flankstreep. Ook was duidelijk de dunnere belijning rondom de kopvlek te zien. We hadden geluk dat we daar net stonden, twee uur later heeft niemand de vogel meer gezien.
We reden richting het Biesboschmuseum en maakten eerst een wandeling door een bosje. Een eerste Oranjetipje liet zich fraai zien en een Kleine Bonte Specht riep. In het bos hoorden we een Nachtegaal en zagen we Beverpaadjes. Iets verderop hoorden en zagen we een fraaie Gekraagde Roodstaart. Ook hier geregeld overvliegende Zwartkopmeeuwen, vooral herkenbaar aan de opvallende roep.
Voorbij het Biesboschmuseum zochten we een veld af op Beflijsters, maar zonder succes. Hier nog wel een tweede Nachtegaal.
We reden om het gebied heen en kwamen nu dichter bij het Visarendnest. Aanvankelijk liet alleen het nest zich bewonderen, maar al snel kwam een vogel aanvliegen om op het nest te gaan zitten, fraai! Hier meerdere zingende Veldleeuweriken, een Lepelaar en een Kleine Plevier.
Nog een stukje doorrijdend kwamen we aan de andere kant van polder Hardenhoek weer uit. Op een veld liepen enkele fraaie Gele Kwikstaarten en een groep van zo’n dertig (!) Ringmussen. Een Blauwborst en een Gekraagde Roodstaart zong. Uit een sloot vloog een Witgat op. Heel in de verte zagen we de Visarend jagen, op een gegeven moment kwam de vogel, met vis, onze kant op vliegen. Ook leuk was een drietal overvliegende Huiszwaluwen, onze eerste dit jaar.
We besloten langzaam terug te rijden en stopten bij enkele plasjes in de Noordwaard. Hier liepen o.a. een Oeverloper, een stuk of wat Groenpootruiters en een Witgat. We speurden opnieuw flink naar Zomertalingen, maar die wilden niet vandaag. Tot Niels er één vond, maar die vloog op voor anderen konden kijken, helaas. Een langsfietsende vogelaar attendeerde ons op een groepje Dwergmeeuwen dat een eindje verderop zou foerageren. Daar maar heen dus, en boven een plas vlogen 5 prachtige Dwergmeeuwen. Terwijl we daar naar keken ontdekten we toch nog een paartje Zomertalingen. Tot slot hoorden enkelen nog een Koekoek roepen, en dan is de overgang naar een nieuw seizoen toch echt wel gemaakt.
Tevreden met een flink aantal leuke soorten reden we terug naar Utrecht, waar de Slechtvalk die bij ons vertrek op de Conclusion-flat zat, daar weer of nog altijd bleek te zitten.