Biesbosch – 20-09-2020

Jeroen Steenbergen schreef:

© GMD

Visarenden

Zondag 20 september bracht Utrecht-stad met een groep van 13 deelnemers een bezoek aan de Biesbosch. De ochtend begon fris, waarna het langzaam opwarmde tot een aangename zomerse warmte.
We begonnen bij de Noordwaard, waar we op de slikken een tweetal Zilverplevieren vonden. Ook liepen hier enkele Kemphanen en bevonden zich er vooral veel eenden zoals Smienten en Krakeenden. In een kreekje liep een Kleine Zilverreiger. Grote Zilverreigers waren talrijker.
Bij polder Hardenhoek maakten we een wandeling met zicht op de slikken. Hier veel steltlopers, waaronder enorm veel Watersnippen. Ook hier weer Kemphanen, enkele Bonte Strandlopers en een flinke groep van ruim 40 Casarca’s. In de verte ontdekten we de eerste Visarend, waarbij het wachten was of, of wanneer, de vogel dichterbij zou komen. Erg dichtbij kwam die niet, maar we kregen ‘m toch fraai in beeld. Op een gegeven moment vloog er ook een tweede exemplaar bij.
Teruglopend keken we bij het stenen schuurtje of de Steenuil thuis was, wat gelukkig zo bleek: hij zat mooi op zijn plankje voor het nestgat.
We reden door richting het Biesboschmuseum om vanaf daar wellicht wat meer zicht op de Visarenden te krijgen, maar dat lukte niet erg. Wel ontdekten we daar een fraaie Zeearend in de lucht, een adulte vogel. De zon scheen er mooi op, waarbij de witte staart goed opviel. Hier ook een fraaie Slechtvalk en een overvliegende Havik. We reden door naar de Petrusplaat en polder Maltha, alwaar het leuk kijken was maar weinig nieuwe soorten te vinden waren.
We besloten toch weer terug te rijden langs de Bandijk, om bij de Muggenwaard nog maar ’s te gaan zoeken naar leuke steltjes. Helaas bleek het licht hier erg ongelukkig te staan. We zagen wat bontbekplevieren en wat bonte strandlopers, maar goed zicht op alle aanwezige vogels was niet mogelijk. We vermaakten ons met een Franse Veldwesp op de paaltjes langs de weg en vonden nog enkele Kleine ZIlverreigers. Uiteindelijk besloten we het hier maar bij te laten. Geen highlights voor ons vandaag, maar wel een prima dagje met de verwachte en gewenste soorten.