Blauwe Kamer, Elst, Everdingen en IJsselstein – 17-04-2022

Jeroen Steenbergen schreef:

© GMD

Lepelaars

Op zondag 17 april bezocht Utrecht-stad een aantal gebieden langs de Lek. Met een groep van 10 mensen verzamelden we ons bij de Blauwe Kamer in Rhenen, waar we eerst de broedende Lepelaars, reigers, en Aalscholvers wilden bekijken. Een eerste Braamsluiper riep, en enkele Kneuen lieten zich fraai zien. Bij de houten brug liep een prachtige Gele Kwikstaart op het slik. Vanuit de kijkhut bekeken we de broedkolonie, waarbij we deze ook afzochten op de Kwak die hier al langere tijd rondhangt. Helaas konden we deze niet vinden, al werd de vogel later vandaag wel gevonden. Ook de Koereigers die hier af en toe rusten, konden we niet vinden. We genoten van het mooie zicht op de Lepelaars en de (jonge) Blauwe Reigers.
Onze volgende stop was bij Elst, waar we over de uiterwaarden keken. We vonden een tweetal Groenpootruiters, wat Kluten, veel Graspiepers en opnieuw enkele fraaie Kneuen. Het leek vrij rustig qua steltlopers, zodat we vrij snel kozen voor een vervolgplek.
We stopten bij Amerongen, waar we over de Bovenpolder uitkeken. Enkele Reeën staken op een ondiepe plek het water over, verder stond hier het water erg hoog, zodat steltlopers er niet te verwachten waren.
We besloten door te rijden naar Everdingen. Hier maakten we een wandeling langs het gebied. We zagen veel Rietzangers, enkele Blauwborsten, Cetti’s Zangers. We hoorden een Snor zingen. De Visdieven waren inmiddels met een behoorlijk aantal aanwezig en een tweetal Huiszwaluwen vloog over.
Eerder vandaag waren in de Bossenwaard bij IJsselstein 2 Steltkluten gezien. Die wilden we ook graag, dus koersten we daarheen. Helaas bleken deze vogels al doorgevlogen. Wel zagen we een vijftal Kemphanen en een Oeverloper.
We besloten als laatste een bezoekje aan de Zouweboezem te brengen. Daar zagen we al snel enkele Purperreigers overvliegen, hoorden en zagen we een tweede Snor, riepen meerdere Cetti’s Zangers. Bij het kijkscherm kregen we een glimp van een Steltkluut te zien, die snel achter de begroeiing verdween. Er zwom een Geoorde Fuut. En dat terwijl overal de Rietzangers en Fitissen zongen.
Met een heerlijk zonnetje in de rug besloten we deze excursie.