Brabantse Biesbosch(Noordwaard) – 8 september 2018

Ron Keet schreef:

© GMD

Visarend

Met 9 vogelaars  gaan we naar het Nationaal Park de Biesbosch. Het wemelt er van de vogels , maar ook van de wandelaars die met een georganiseerde toertocht bezig zijn.  Een van onze deelnemers, Ad de Regt, bleek aan de rand van de Biesbosch geboren te zijn, toen het gebied voornamelijk door de (zoutwater) getijdenwerking alleen per bootje toegankelijk was. Hij vertelde dat het gebied volkomen veranderd   is sinds 1970 (de afsluiting van de Haringvlietdam). Het gebied is voor een groot deel ontsloten met nieuwe uitdagingen voor de natuur .
Het waren prima weersomstandigheden op deze niet te warme nazomerse dag.  Onze zoektocht naar franjepoten en tapuiten is tevergeefs. Dat neemt niet weg dat het een leuke excursie is geworden met toch nog 67 verschillende vogelsoorten. Er waren opvallend veel eendensoorten  (12) aanwezig. Ook qua aantallen was het een drukte van jewelste als het om krakeenden en smienten ging. Zelfs de casarca sprong er met 22 eenden bovenuit. Opvallend was het mannetje ringtaling (roodschoudertaling).  Een prachtige eend, die tot de exoten kan worden gerekend en uit Zuid-Amerika komt. De eend blijkt in Nederland veelvuldig gehouden te worden en is in staat de winter na ontsnapping  zelfstandig te overleven. Het duurde even voor we de naam te pakken hadden. Zelfs Wigle kon niet gelijk op de naam komen, al herkende hij de soort wel.
De  door Jan Marra gemelde koereiger   werd door ons (op heenreis vanuit rijdende auto’s) vermoedelijk ook gezien (rustend in dode boom in gezelschap van 4 grote zilverreigers),maar als vermoedelijke kleine zilverreiger gedetermineerd. De grote zilverreigers waren er met 45 stuks volop, maar het aantal van 12 kleine zilverreigers was verrassend. Op de brug voor het Biesboschmuseum zagen we hoe een  grotere jonge zee-arend werd verjaagd door een visarend. Eerder zagen we al een visarend, een drietal bruine kiekendieven en een slechtvalk.
De steltlopers, waren met uitzondering van de kievit niet in grote aantallen aanwezig, maar we kwamen in totaal nog op 11 soorten bontbekplevier (2), kleine plevier (1), watersnip (3), grutto (1), tureluur (1), zwarte ruiter (1), groenpootruiter (1), kleine strandloper (2), krombekstrandloper (1), kemphaan (min. 8).

De  veelvuldig voorkomende cetti’s zanger liet zich ook een drietal verschillende keren horen. De gele kwikstaart was duidelijk op trek met minimaal 20 waargenomen soorten. Tevreden keren  we met een flinke omweg huiswaarts.

Soortenlijst: