Broedvogelinventarisatie Nieuw Wulven

Coördinator:

 ben hermans Ben Hermans 06 – 48 95 99 83 benhermans@vogelwacht-utrecht.nl

Elk voorjaar rond zonsopkomst tellen vrijwilligers van de broedvogelgroep van de Milieugroep Houten de vogels in Nieuw Wulven. Er wordt geteld in het noordelijk deel van het bos, ten noorden van de Zijlgraaf (sinds 2003) en in het zuidelijk deel (sinds 2009). Sinds 2009 vinden de tellingen het ene jaar in het noordelijk deel en het andere jaar in het zuidelijke deel plaats. Hierdoor is een aardig overzicht ontstaan van de ontwikkeling van de broedvogels in het gebied. De tellingen van broedvogels worden zoals gebruikelijk doorgegeven aan SOVON. ‘s Ochtends in het voorjaar zijn er complete concerten te horen. De bekendste vogels van Nieuw Wulven zijn de blauwborst en sprinkhaanzanger. Er kunnen zich altijd nieuwe waarnemers melden. Ook minder ervaren vogelaars zijn van harte welkom. De vrijwilligers trekken in groepjes door Nieuw Wulven. De ene keer gaat team A, de andere keer team B. Gemiddeld wordt het bos ‘s ochtends vroeg in de periode van begin maart tot half juli één keer per twee weken bezocht Wanneer je interesse hebt in deelname, kun je contact opnemen met de coördinator.

We inventariseren in 2015 het zuidelijk gebied, tussen de Rondweg tot en met de Zijlgraaf.

 

Verzamelpunt:  Fectiopad vanaf Houten vlak over de Rondweg langs het spoor  

We lopen in tweetallen, soms in drietallen. Duur inventarisatie is ca 1,5 uur. Iedereen is welkom om mee te lopen. Naast broedvogels noteren we waarnemingen van zoogdieren. NB:

– het is gewenst dag en tijd van tevoren te checken; dit ivm weer en onvoorziene omstandigheden.

– als er meer mensen zijn splitsen we in twee groepjes.

 

datum tijd tellers
Za 18 april 6.30 uur Jeroen,  Eveline
Zo 3 mei speciaal voor beginners, vervolg op cursus 7.30 uur (!) Ben, Johan, Ineke
Zo 10 mei 5.45 uur Ben, Jeroen
Ma 25 mei (2e Pinksterdag) 5.30 uur Eveline, Johan
Za 6 juni 5.15 uur Ineke, Ewoud
Zo 21 juni 5.15 uur Eveline, Ben
Zo 5 juli 5.15 uur Jeroen, Ewoud
Za 18 juli reserve 5.45 uur …..

Telefoonnummers tellers:

Ben Hermans 030 – 6373831 of 06 – 46646324

Eveline Zijderveld 030 – 6377451

Ewoud Plomp 030 – 6351607

Ineke Rohaan 030 – 6374786 en 06 – 13218040

Jeroen Steenbergen 030 – 2420465

Johan Jonker 030 – 6350737

Jaarverslagen:

Meer informatie over de Milieugroep Houten.