Broedvogelinventarisatie Nieuw Wulven

Coördinator:

 ben hermans Ben Hermans 06 – 48 95 99 83 benhermans@vogelwacht-utrecht.nl

Elk voorjaar rond zonsopkomst tellen vrijwilligers van de broedvogelgroep van de Milieugroep Houten de vogels in Nieuw Wulven. Er wordt geteld in het noordelijk deel van het bos, ten noorden van de Zijlgraaf (sinds 2003) en in het zuidelijk deel (sinds 2009). Sinds 2009 vinden de tellingen het ene jaar in het noordelijk deel en het andere jaar in het zuidelijke deel plaats.

Hierdoor is een aardig overzicht ontstaan van de ontwikkeling van de broedvogels in het gebied. De tellingen van broedvogels worden zoals gebruikelijk doorgegeven aan SOVON.

’s Ochtends in het voorjaar zijn er complete concerten te horen. De bekendste vogels van Nieuw Wulven zijn de blauwborst en sprinkhaanzanger.

Er kunnen zich altijd nieuwe waarnemers melden. Ook minder ervaren vogelaars zijn van harte welkom. De vrijwilligers trekken in groepjes door Nieuw Wulven. De ene keer gaat team A, de andere keer team B. Gemiddeld wordt het bos ’s ochtends vroeg in de periode van begin maart tot half juli één keer per twee weken bezocht.

We lopen meestal in twee- of drietallen. Duur inventarisatie is circa 1,5 uur. Iedereen is welkom. Let wel:
– Dag en tijd altijd van tevoren checken bij een van de tellers.
– Naast broedvogels noteren we waarnemingen van zoogdieren.

Wanneer u interesse heeft in deelname, kunt u contact opnemen met Ben Hermans via telefoon: 06 – 48 959 983 of via mail.

Link voor meer informatie over de Milieugroep Houten inclusief waarneming data.