Brouwersdam en Prunjepolder 05-01-2020

Jeroen Steenbergen schreef:

© GMD

Blauwe Kiekendief

Zondag 5 januari hield afdeling Utrecht-stad zijn traditionele nieuwjaarsexcursie. Tot dit jaar voerde die altijd naar de pier van IJmuiden, maar het leek ons wel ’s leuk het anders te doen, en dus kozen we een andere bestemming. Dit werd de zuidhollandse delta, met kans op leuke soorten op plekken als Brouwersdam en Prunjepolder.
Met een groep van 11 mensen vertrokken we om 7 uur, eigenlijk te vroeg, bij aankomst van onze eerste locatie zou het nog donker blijken. Deze locatie was bij Westvoorne, waar de afgelopen week dagelijks een Grote Trap was gezien. Dit leek ons een aanlokkelijke soort als ‘aftrap’ van het jaar. Deze vogel zou weliswaar niet telbaar zijn, het was een projectvogel uit een herintroductieprogramma uit Duitsland, maar een fraaie soort is het, en voor velen nieuw. Zoals gezegd was het bij aankomst donker, maar we speurden toch maar vast de velden af. Na een half uurtje stond de vogel opeens in een weiland waar tot kort daarvoor niets te zien was geweest: wellicht had de vogel in een greppel liggen rusten, of lag zij zo plat tegen de grond dat we er overheen hadden gekeken. Eenmaal ontdekt liet de vogel zich fraai zien, inclusief kleurring en aan de borst hangende zender. Op deze plek vonden we ook nog een vrouw Blauwe Kiekendief.
Onze volgende bestemming lag bij het Oostvoornse Meer, waar afgelopen week een groep Sneeuwgorzen was gemeld. We liepen langs het groene strand en al snel ontdekten we deze groep, die zich op gepaste afstand maar toch leuk liet bekijken. Op het wad liepen soorten als Bonte Strandloper, Drieteenstrandloper, Wulp en Zilverplevier. Teruglopend keken we over de binnenkant van het Oostvoornse Meer, waar we op het water wat Dodaarsen, een Kuifduiker en een zestal Wilde Zwanen ontdekten.
We besloten direct door naar de Brouwersdam te rijden, omdat we ruim de tijd wilden hebben daar te zoeken. Eenmaal aangekomen bij het haventje was de Zwarte Zeekoet die hier al langer rondhing, maar al dagen niet meer was gemeld, een van de eerste vogels die in beeld kwam. Op het water meerdere Middelste Zaagbekken en Kuifduikers.
De grootste groepen vogels zaten op het tweede deel van de dam, met als hoogtepunten 3 IJseenden, een Roodhalsfuut, veel Middelste Zaagbekken en Eiders, wat Roodkeelduikers en Zwarte Zee-eenden. Ook enkele Grote Zee-eenden werden langsvliegend gezien. Op de blokken foerageerden 6 Paarse Strandlopers en in zee zwommen enkele Zeehonden.
Onze volgende stopplek lag bij Neeltje Jans, van waar een IJsduiker was gemeld. Groot was onze verrassing toen niet alleen die soort daar zwom, maar ook nog een Parelduiker, terwijl achter deze beide vogels een adult zomerkleed Kuifaalscholver zat, inclusief kuifje en gele snavelbasis.
Onder het mom van ‘er kan altijd meer bij’ reden we door naar het Veerse Meer, waar een Kleine Alk was gezien. Deze vogel kostte ons aardig wat moeite om in beeld te krijgen, maar uiteindelijk lukte dit, ook tot grote opluchting van een groep vogelende Spanjaarden die deze vogel heel graag wilden bijschrijven.
Eén auto vertrok weer naar Utrecht, en met de andere reden we in een langzaam tempo terug, waarbij we enkele tussenstops maakten. Bij Haamstede bevonden zich grote groepen ganzen. In één groep vonden we een aantal Kleine Rietganzen, alsook een flinke hoeveelheid Toendrarietganzen. In een groep Rotganzen iets verder vonden we direct een fraaie Zwarte Rotgans.
We eindigden in de Prunjepolder, met luchten vol zwermende Goudplevieren, veel Kieviten, een stuk of wat Lepelaars, een Kemphaan en de nodige eenden. Indrukwekkend veel vogels, vooral erg actief rondvliegend, waardoor we hoopten een jagende roofvogel te vinden. Wat niet lukte. Maar misschien was dit ook wel ‘gewoon’ groepsgedrag zo tegen de schemer, zoals Spreeuwen ook nog al ’s doen. Hoe dan ook, het licht werd snel minder en hier besloten we dat het mooi geweest was. Het was een lange dag geweest, en een fraaie opener van het nieuwe vogeljaar 2020.