Brouwersdam en Prunjepolder e.o. 24-02-2024

Edwin ter Hennepe schreef:

Afdeling Amersfoort ging zondag met (slechts) acht mensen naar de Brouwersdam en de Prunjepolder in Zeeland. Was het de verre rit of het lang geldende slechte weerbericht dat er maar een beperkt groepje op pad ging? Precies twee auto’s vol. Een lange rit was het zeker. Krap 2 uur na vertrek stonden we op het strand langs de Brouwersdam. Verstijfd van het lange zitten. Dik in gepakt. Zonder handschoenen erg koud. Onderweg een paar spetters regen, hier droog.

@Edwin ter Hennepe

Paarse strandloper

Duikers wat verder weg; Kuifduiker of Fuut, er was discussie, maar beide aanwezig. Zonder telescoop bijna niet te zien. Dat kan trouwens ook een reden zijn dat niet meer mensen mee wilden. Maar, ik heb er ook geen en de degenen met telescoop gaven mensen zonder ruim gelegenheid ook door de telescoop te kijken. Ook aantal roodkeelduikers ver weg, maar goed zichtbaar. Achter blokkendam gelopen, grote groep Middelste zaagbekken ver, ver weg. Zilverplevier en Paarse strandlopers wel vanuit de auto of uitgestapt vlak voor ons zichtbaar. Even verderop ruim 30 Paarse strandlopers zelfs. Onder aan de dijk gezeten en gewoon stil zitten komen ze langzaam onze kant op gedribbeld. We zien nog een Oeverpieper over de dijk vlakbij ons opvliegen en weer neerstrijken.

@Edwin ter Hennepe

Lepelaar

Toen doorgereden naar de Flaauwersinlaag/de Prunjepolder. We genoten van een diversiteit aan vogelsoorten: Lepelaar, Kleine zilverreiger, Smient, Slobeend, Wintertaling, een enkele Drieteenstrandloper tussen een groep Bonte strandlopers, drie donker oranje borsten van van IJslandse grutto’s tussen enkele Limosa/gewone grijzige Grutto’s en honderden Wulpen.

Ver naar het noorden werden we getrakteerd om grote zwermen wit, zwart, goud, bruin van waarschijnlijk Goudplevieren, Bonte standlopers en Kieviten. Dat herhaalde zich die middag nog een aantal keer en was waarschijnlijk het gevolg van een roofvogel, die wij niet konden ontdekken. Wel zagen we later nog een kleine roofvogel over het water scheren niet eens zover van ons af, maar het gaat zo snel. Een snelle fotograaf kon het bewijsplaatje tonen: een Smelleken.

@Edwin ter Hennepe

Steenloper

Toen waren we even daarvoor al overdonderd en overweldigd door het overtrekken van achter naar voren over onze groep, nog deels in de auto en ieder haastend naar buiten te komen, van honderden, duizenden Goudplevieren, Zilverplevieren en Bonte strandlopers. Eerlijk gezegd konden we het niet zo snel afknipperen om deze vliegbeelden goed te determineren, maar het was achteraf ook afstrepen wat de meeste van de verschillende vliegpatronen geweest moeten zijn vergeleken met wat we in het veld zagen. Fantastisch, fantastisch. Wat een mooie waarnemingen, ook vanwege de verrassingen en grote aantallen. Niet in de laatste plaats door het prachtige weer. Het regende nooit en gedurende de dag begon de zon goed door te breken. Wat een geluk!

@Edwin ter Hennepe

Paarse strandlopers