Bussumerheide en Westerheide – 16 april

Peter Janknegt schreef:

© Richard Pieterson

Kneu

Het is weer zomertijd en dat betekent dat excursies weer vroeg kunnen beginnen. In sommige gevallen zelfs heel vroeg: van de 3 vogelwacht excursies op 16 april was die van afdeling Vechtplassen naar de Bussumerheide veruit het vroegst: 6:30 verzamelen!
Desalniettemin waren er op dit onmogelijke tijdstip 10 mensen verzameld op het Harmonieplein in het mooie Maarssen. Met 3 auto’s werd de reis ingezet naar Sportpark Crailoo in Hilversum, waar nóg 2 geïnteresseerden stonden te wachten. Het thema van de dag was ‘Beflijster’ en daar komen mensen blijkbaar tóch vroeg hun bed voor uit.
Na een korte wandeling langs de Aardjesberg kwamen we aan bij een akkertje aan een bosrand, waarvan de schrijver van dit verslag zich nog steeds afvraagt waarom iemand een akker op de heide aanlegt. Maar goed, toch is dat gebeurd en blijkbaar is dit dé plek om beflijsters te spotten. Sterker nog, de afgelopen jaren waren er door onze excursieleider regelmatig meerdere tegelijk gezien en gehoord. Ons viel minder geluk ten deel: de score op dat moment kwam op nul. Of eigenlijk op 1, maar dat was dan het aantal vogelsoorten dat we tot dan toe hadden gezien: de zwarte kraai.
Na even gewacht te hebben, toch maar verder gelopen: er valt immers meer te zien op de heide! En ja hoor, als snel volgden de eerste roodborsttapuiten die mooi zaten te paraderen in de struikjes op de hei. Maar niet nadat we hadden genoten van de, voor dit gebied zo kenmerkende, overvliegende nijlganzen en aalscholver. Ook de zingende boompieper zat goed voor ons te poseren in een berk aan de rand van de heide.
Halverwege het wandelrondje van ca 5 kilometer werden we getrakteerd op diverse kneutjes, waarvan 1 erg mooi zingend in de top van de boom. Ook graspiepers en meerderere baltsende veldleeuweriken lieten zich goed bewonderen terwijl we weer terugliepen naar de inmiddels befaamde akker aan de bosrand. Want gids Richard is niet voor 1 gat te vangen: we gaan koffiedrinken naast de akker, rustig afwachten en dan komen de beflijsters vanzelf!

© Richard Pieterson

Beflijster

Nog voor we bij de akker waren werd in ieder geval een mooie bonte vliegenvanger gespot en de alarmroep van de beflijster verraadde zijn aanwezig zelfs al! Tijdens de koffie lieten zich merels, vinken, pimpelmezen, kneutjes, kraaien en meerdere tapuiten mooi zien op de akker. Een genot om naar te kijken natuurlijk, zeker de tapuiten. Helaas liet de beflijster verstek gaan.
Er werd door ondergetekende nog wel een pestvogel gezien, maar volgens de excursieleider was dat gezien de locatie en tijd van het jaar zeer onwaarschijnlijk. Het zal wel een appelvink geweest zijn die z’n haar nog niet geföhnd had denk ik…
Na een kleine 3 kwartier te hebben gewacht waren de koffie, de broodjes en de moed op en zijn we weer teruggelopen naar de auto’s. Onderweg zag schrijver van dit verslag nog een grauwe klauwier, maar was daar ook weer de enige in. Zal ook wel een appelvink geweest zijn met z’n zorro-maskertje op…
Al met al een zeer geslaagde excursie en ondanks dat de themavogel niet werd gevonden, toch erg leuke soorten gezien en gehoord! Oh ja, het verhaal van de akker klopt wel degelijk: 3 uur nadat we waren vertrokken is de beflijster op exact dezelfde akker alsnog waargenomen door Nittert van de Water….

Soorten

Gezien Horen is scoren!
Zwarte Kraai Boomleeuwerik
Nijlgans Fitis
Roodborsttappuit Buizerd
Koolmees
Staartmees
Vink
Boompieper
Gaai
Kneu
Graspieper
Torenvalk
Veldleeuwerik
Aalscholver
Bonte Vliegenvanger
Merel
Pimpelmees
Roodborst
Tapuit
Grote Bonte Specht
Grauwe Klauwier?