De Zeven Linden/de Stulp – 26 januari 2019

Ron Keet schreef:

Goudvink

Goedgemutst lopen we het ruime open en omsloten terrein van de camping op. Bomen als lariks, berk , beuk en den zorgen al jaren voor een keur aan bijzondere vogelsoorten. Er werden in 2013 zelfs drie soorten kruisbek waargenomen. De camping stond enige tijd op de internationale vogelkaart. Het aanvankelijk miezerige weer gaf helaas niet genoeg glans om daar vandaag weer zorg voor te dragen. Met de nodige moeite konden we het geluid van de gewone kruisbek ontwaren. Er vlogen redelijk grote groepen vinkachtigen als keep/vink en sijs rond en uiteindelijk hoorden we ook buiten het terrein de appelvink. De grote bonte specht en de boomklever waren wel redelijk enthousiast en lieten zich goed zien en horen. Een vrij witte buizerd liet ons nog zien dat de sneeuw net gesmolten was.
Het was droog , zodat we onze wandeling konden voortzetten naar het prachtige heideterrein van de Stulp. In dit gebied (opengehouden door Charolaiskoeien) liet de klapekster zich geregeld zien, maar nu even niet. Andere soorten vogels kwamen wat meer tevoorschijn en vooral de goudhaan sprong er uit met zijn nauwelijks hoorbare hoge geluid en zijn onrustige gefladder. Verderop de Stulp hoorden we het prachtige rauwe geluid van de raaf, die boven ons vloog. We passeerden een boom, die bijna opgegeten was door spechtengaten en zagen achter een dennentak in een berk man en vrouw goudvink rustig zitten. De glanskop gaf de dag de nodige kleur, terwijl het kuifje van de kuifmees net zichtbaar was. De 22 deelnemers genoten van een lekkere wandeling met steeds rustiger weer. Met 27 soorten ging iedereen tevreden naar huis.